Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması

Dünya Bankası verilerine göre ülkemizde yerleşik nüfusun yaklaşık %76’sı kentsel alanlarda yaşamaktadır. Sürekli artan kentsel nüfus ve göç birçok çevre sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanmış olan 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın hedef ve politikalarından olan “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında şehirleşmenin temel amacı “insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimlerin oluşturulması” şeklinde belirlenmiştir.

 

Kentleşme ile ortaya çıkan bu sorunların çözümü veya etkilerinin azaltımına dair yerel yönetimler politikalar ve projeler hazırlamaktadır. Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması yerel yönetimlerce ortaya konan çabanın kamuoyunca tanınması ve ödüllendirilmesi ile şehirlerimizdeki kentsel çevre kalitesini arttırmayı, yaşam kalitesi ile beraber kent ekonomisini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu çerçevede, kentler için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edilebilmesine imkân sağlayacak başvurular yarışmanın hedefidir.

 

Yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.