Sıfır Atık

Birliğimiz, çevre konularında eğitimler düzenlemeye 2010 yılında başlamıştır. Bu tarihten günümüze Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz atık yönetimi konularında 16 eğitim düzenlemiş, bu eğitimlere 2.000 belediye personelinin katılımı sağlanmıştır.

Atık mevzuatında son yıllarda yaşanan gelişmeler ile beraber Birliğimiz 5 çalıştay düzenlemiş, ilk defa yayımlanan veya değişikliğe uğrayan 8 yönetmeliğe ilişkin Bakanlığa görüş verilmiştir.

Atık yönetimi konularında uzman olan belediye personelinden çalışma grubu oluşturulmuştur.

2012 yılından 2017 yılına kadar Birliğimiz belediyelerden uzmanların katılımıyla onlarca saha çalışması, tesis ziyareti, birebir görüşmeler ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle görüş alışverişinde bulunulmasına katkı sağlamıştır. Yapılan bu çalışmalarda karşılaşılan sorunlar derlenerek “Atık Yönetimi Sorunları Raporu” hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmıştır.

Atık ücretleri ve ÇTV miktarlarının belirlenmesiyle ilgili mevzuat önerileri geliştirilerek yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Bu alanda belediyelerin önündeki en büyük engeller nitelikli uzman yetersizliği ve kaynak kısıtlılığı olarak görünmektedir.

2018 yılında, Sn. Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda, belediyelerin atık yönetim stratejilerinin sıfır atık hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmelerinin sağlanması ve bu alandaki projelerin öncelikli olarak desteklenmesi yer almıştır.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin güçlü liderliğinde ülke çapında kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Proje toplumun tüm kesimlerinden destek almıştır. Sıfır atık yönetim sisteminin en önemli aktörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile uygulamayı yapacak olan belediyelerdir. Sıfır Atık Yönetmeliği geniş bir katılımla hazırlanarak 12 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen proje kapsamında bu güne kadar 21.000 kamu kurum ve kuruluşunda geri dönüşebilir atıkların ayrıştırılmasına başlanmıştır.

Projenin en büyük destekçilerinden biri de, 1389 belediyenin doğal üyesi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği’dir. Birliğimizce; belediyeler teşvik edilmekte, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için toplantılar ve eğitim faaliyetleri düzenlenmekte ve belediyelerimize çeşitli hibe ve destekler sağlanmaktadır. 2019 yılı içinde 185 belediyeden 220 uzman Birliğimizce eğitime tabi tutulmuştur.

Birliğimizin bütün hizmet binaları sıfır atık yönetim sistemine uygun hale getirilmiştir. Yaptığımız düzenlemeler sayesinde yılda; 3,26 kg hammadde tasarrufu, 1255,10 kg sera gazı azalımı, 31.036,25 kWh enerji tasarrufu, 22,21 m3 depolama alanı ve 13,43 varil petrol tasarrufu sağlanmakta olup her yıl 108 ağacın kesilmesinin önüne geçilmektedir.

Belediyelerimizin Sıfır Atık Projesi’ne geçişi sürecinde desteklenmesi amacıyla Birliğimiz tarafından 5 milyon TL ödüllü “Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” başlatılmıştır. Yarışmanın amacı belediyelerin projeye yönelik farkındalığını arttırmak ve uygulamaların ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamaktır.