Büyükşehir Belediyeleri Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama Komitesi Toplantısı

Başkanlığını yürüttüğümüz “Büyükşehir Belediyeleri Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama Komitesi” toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü temsilcileri ile büyükşehir belediyelerinden ilgili yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı kapsamında çalışma yapacak büyükşehir belediyeleri belirlendi.

Büyükşehir Belediyeleri Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama Komitesi Toplantısı