Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürleri Toplantısı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürler Toplantısı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl telekonferans yöntemiyle 5 Ağustos'ta yapıldı.

26 su ve kanalizasyon idaresinin genel müdürlerini bir araya getiren toplantıya Birlik Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici başkanlık yaptı. Ekici açılış konuşmasında her yıl düzenlenen toplantının önemine değinerek su ve kanalizasyon idarelerinin son yıllarda su ve atıksu hizmetleri konusunda ülkemizde alınan mesafede bulunan payına dikkati çekti. Bu başarılı modelin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için su ve kanalizasyon idareleri arasındaki koordinasyonun arttırılması gerektiğini belirten Ekici,  bilgi ve deneyim paylaşımının da altını çizdi.

Açılış sonrası  söz alan su ve kanalizasyon idaresi genel müdürleri ortak sorunları dile getirerek ve kendi bölgeleri için ürettikleri çözüm önerilerini komisyonla paylaştı. Toplantıda ayrıca, su ve kanalizasyon idarelerinin Covid-19 sürecinde yaşadıkları zorluklar, gelir düşüşü ve bunlarla ilgili alınan tedbirler ile bu tedbirlerin sonuçları üzerinde de duruldu.

Önümüzdeki süreçte su ve kanalizasyon idarelerinin mevzuat bakımından güçlendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyonun arttırılması hususlarında daha ayrıntılı çalışmalar yapılması kararı alınarak toplantı sonlandırıldı.

Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürleri Toplantısı