İmar Komisyonu Toplantısı

Koordinasyon ve sekretaryası Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İmar Komisyonu, ilk toplantısını Covid-19 önlemleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle 29 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirmiştir.