Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı

Coğrafyamız üzerinde oluşan afetlerin sosyal ve fiziki maliyetleri ülke sathında etkiler getirmekte olup afet sonrası müdahaleye yönelik politikalar yerine afet öncesi riski azaltma politikaları ile bu maliyetlerin boyutu azaltılabilmektedir. Bulunduğumuz coğrafya üzerinde tehdit boyutu en yüksek afet türü depremdir. Bu doğrultuda, deprem risk ve zararlarının dikkate alınması; depreme karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; depreme dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ülkemizdeki mekânsal planlama ve yerleşimlerinden doğrudan sorumlu olan bütün belediyelerin davet edildiği Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı 09/03/2020 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun teşrifleri ile düzenlenmiştir. Afetlere yönelik risk azaltma ve hazırlık çalışmalarının iyileştirilmesine dair sunuşlar ile birlikte JICA temsilcileri ve AFAD Başkanının katılımı ile ulusal ve uluslararası bazda deneyimlerin paylaşıldığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca afet öncesi risk azaltmanın önemli bir unsuru olarak dayanıksız ve mevzuata aykırı yapıların dönüştürülmesine dair argümanların sunulduğu toplantıya belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı, daire başkanları ile imar ve kentsel dönüşüm konularında ilgili belediye personelinden oluşan yaklaşık 400 kişi katılım sağlamıştır.

Toplantıda, JICA Uzmanı Dr. Shoji Hasegawa afet riskini azaltmada Japonya tecrübesini katılımcılarla paylaştı.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu başkanlığında yapılan oturumda; Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta konuyla ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantının son bölümünde Prof. Dr. Alper İlki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen  tarafından "Kentsel Dönüşüm" başlıklı sunumlar yapıldı.  

Afet Riski Azaltma ve Deprem ToplantısıAfet Riski Azaltma ve Deprem ToplantısıAfet Riski Azaltma ve Deprem ToplantısıAfet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı