6306 Sayılı Kanunun Uygulamalarına Yönelik Eğitim Düzenlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakanlık Makamının 30.11.2020 tarihli ve 256327 sayılı Olur'u ile Ankara ve İzmir illerindeki ilçe belediyeleri, 01.01.2021 tarihinden itibaren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan riskli yapı tespit raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin incelenmesi ve riskli yapı tespitine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda yetkilendirilmiştir.

 

Bu bağlamda Birliğimiz ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü iş birliğinde Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE), riskli yapı tespitlerinde kullanılmak üzere hazırlanan Yapı Analiz Formu (YAP.Net) yazılım programı ve kentsel dönüşümle ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (ARAAD) bilgi sisteminin kullanımına yönelik olarak Ankara ve İzmir illerinin ilçe belediyelerinde görevli ilgili personelin katılımı ile 16-17-18 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi eğitim programı düzenlenmiştir.

6306 Sayılı Kanunun Uygulamalarına Yönelik Eğitim6306 Sayılı Kanunun Uygulamalarına Yönelik Eğitim6306 Sayılı Kanunun Uygulamalarına Yönelik Eğitim