İtfaiye Komisyonu

 Toplantıya Katılan Üyeler (07.07.2020)

 

Belediyesi

Adı

Soyadı

Unvanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ali

ÖZER

Zabıta ve İtfaiye Hizmetleri Şube Md.

Konya Büyükşehir Belediyesi

Cevdet

İŞBİTİRİCİ

Daire Başkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Salih

KURUMLU

Daire Başkanı

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Yusuf

ÇINKIL

Daire Başkanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Halil

YILMAZ

Daire Başkanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi

M. Hanefi

ACAR

Daire Başkanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Gürhan

İNAL

Daire Başkanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Cafer

YILMAZ

Daire Başkanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Murat

BAŞLI

Daire Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Salih

KARATAŞ

İtfaiye Şube Müdürü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Kadir

GÖKTÜRK

İtfaiye Şube Müdürü

Bolu Belediyesi

Mehmet 

DUMAN

İtfaiye Müdürü

Afyonkarahisar Belediyesi

Cem  KASAPOĞLUİtfaiye Müdürü 

Karadeniz Ereğli Belediyesi / Zonguldak

M. Ali ATEŞ İtfaiye Müdürü