İş Sağlığı ve Güvenliği

Diğer Eğitimler Modülü

 

İSG Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Yürütülmesi için;

İSG profesyonellerinin hizmet içi eğitimi kapsamında ihtiyaç duyulacak eğitimlerin belirlenmesi.

İşyerinde sürekli denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için sorumluluk taşıyan kişilerin bilinçlendirilmesi (çalışan temsilcisi, kısım şefleri).

Özel ve teknik konularla ilgili işveren ve işveren vekillerini temel bazda bilgilendirmek.

Eğitimlerin hangi kurumlardan alınabileceği

 

Eğitim Konuları;

1-Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

2-Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

3-Eğiticilerin Eğitimi (Sunum Teknikleri, Materyal Geliştirme, Ölçme…)

4-Yüksekte Çalışma Eğitimi

5-Asbest Söküm Uzmanlığı, Asbest Söküm Çalışanı, Asbest Bilgilendirme Eğitimi

6. Yıkım Teknikleri Eğitim

7. Elektrik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi

8. EKAT Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi

9. Makine Risk Değerlendirmesi Uygulamalı Eğitimi

10. Dokümantasyon Eğitimleri