İş Sağlığı ve Güvenliği

Destek Elemanı Eğitimleri Modül Konuları

 

Söndürme (Yangınla Mücadele) Ekibi Eğitimi

Eğitim süresi: 5 gün/ 40 saat (4 gün teorik-1 gün uygulama)

1-    Yangın sınıfları (A-B-C-D ve F Sınıfı)

2-    Yangın söndürme usulleri (soğutma, boğma, yanıcı maddeyi ortadan kaldırma, kimyasal zincirleme reaksiyonu engelleme)

3-    Yanmanın yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında, oksijenle kimyasal tepkimesi olduğu,

4-     İtfaiyenin güncel telefon numarası ve İhbarda hangi bilgileri vermesi gerektiği,

5-    Yanıcı katı, sıvı ve gaz maddelerin yanma ve patlama davranışları

6-    Sıvı yanıcıların su ile karışma ve karışmama özellikleri

7-    Yangının çıkma nedenleri

8-    Yangın yerindeki tehlikeler

9-    Yangın yerinde solunum zorluğu tehlikesi, Bazı gazların zehirli olduğu

10-   Yangın yerinde binanın yapısından dolayı çökme tehlikesinin olabileceği

11-  Kimyasal maddelere müdahaleedilirken kullanılacak söndürme maddesini ve etkisi

12-  LPG- Doğalgaz bilgisi

13-  Yangından korunma ve yangın güvenliği önlemleri

14-  Söndürme yöntemleri

15-  Yangın Söndürme Cihazıyla Temel yangın söndürme uygulaması

16-  Yangınla Mücadele Kişisel Koruyucu Kıyafetlerinin hızlı olarak giyilmesi eğitimi

17-  Temiz Hava Cihazı kullanılması

18-  Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek

19-  İşletme acil durum kaçış planı eğitimi

20-  İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları

21-  Teçhizat ve malzeme bakımı

22-  Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi

 

 

Kurtarma Ekibi Eğitimi

Eğitim süresi: 1 gün/ 8 saat

1-     Temel yangın eğitimi, Temel ilkyardım eğitimi

2-    Temiz Hava Cihazı kullanılması

3-    Kurtarmacının kapalı ortamda hareket tarzı

4-    Tam teçhizatlı olarak yangın ortamında kurtarma yapma

5-    Dumanlı ortamda kazazede kurtarma uygulamaları

6-    Acil durum Planında yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması

7-    İp bağlama eğitimi

8-    Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları

9-    Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek

10-  İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları

11-  İşletme içinde kazazede arama teknikleri

12-  Teçhizat ve malzeme bakımı

 

İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi: 2 gün /16 saat

Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün / 40 saattir.

1-    Temel ilkyardım eğitimi

2-    Temel Yaşam Desteği (yetişkin ve bebeklerde)

3-    Yabancı cisim boğulmaları

4-    Suda boğulmalar                                                        

5-    Kanamalar

6-    Şok

7-    Omurga yaralanmaları, Kemik eklem yaralanmaları

8-    Kırıklar, çıkıklar, burkulmalar, Yanıklar, Kanamalar

9-    Bayılmalar, Kan şekeri düşüklüğü

10-  Kalp krizi, Zehirlenmeler

11-  Isırık ve sokmalar, Donmalar

12-  Sıcak çarpması

13-  İşyerinde bulunan tüm ilkyardım malzemelerini kullanma uygulaması

14-  Acil durum Planında yer alan İlkyardım ekibi personeline, görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması

15-  Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları

16-  Senaryolar üzerinden ilkyardım uygulamaları yaptırılması

17-  Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları

18-  Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek

19-  İşletme acil durum kaçış planına eğitimi

20-  İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları,

21-  İlkyardım malzeme bakımı

22-  Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi

 

Koruma Eğitimi

Eğitim süresi: 1gün /8 saat

1-    Kurtarılan eşyaları korumak

2-    Panik ve kargaşayı önlemek

3-    Olay mahalline başkalarının gelmesini önlemek

4-    Dışarıdan kötü niyetli kişilerin gelmesini önlemek

5-    Sabotajdan korunma eğitimi

6-    Acil durum Planında yer alan Emniyet ekibi personeline, yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması

7-    Emniyet ekibi malzeme bakımı

8-    Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi

9-    Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek

10-  İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları,

11-  Senaryolar üzerinden Emniyet Ekibi uygulamaları yaptırılması

 

Tahliye Sorumluları Eğitimi

Eğitim süresi: 1 gün/ 8 saat

1-    Tahliye planı ve organizasyonu yapılarak tüm çalışanların yirmi kişiyi geçmeyecek şekilde tahliye gruplarına bölünmesi,

2-    Her bir tahliye grubuna Tahliye Grup Lideri ve Yardımcısı (Yedeği) atanması,

3-    Her bir tahliye grubunun kaçış güzergâhının ve güvenli toplanma noktasının belirlenmesi,

4-    Tahliye grup üyelerinin bilgilerinin yoklama alınacak şekilde listelenmesi, Tahliye grup üyelerine acil kritik görevler verilmesi