İş Sağlığı ve Güvenliği

İşe Dönüş, Oryantasyon Eğitimleri Modülü

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 17(4)

 İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 

İşverenin Genel Yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a)    Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

 

Eğitim Alması Gereken Çalışan Grupları

  • İş kazasını geçirenler
  • Meslek hastalığına yakalananlar
  • Diğer sebeplerle işten 6 ay uzak kalanlar

            *Doğum nedeniyle

            *Diğer hastalık nedenleriyle          

            *Ücretsiz izinler nedeniyle

            *Farklı sebepler(soruşturma –askerlik v.s.)