İş Sağlığı ve Güvenliği

Üst Yönetici Eğitimler Modülü

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanun göre;

İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,

İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar

4857 sayılı İş kanuna göre;

İşveren : İş kanununa göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişilere işveren

 

ÖRNEK ; İDARİ PARA CEZALARI

İşverenin yerine getirmediği her bir genel yükümlülük (mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, denetim vb.)- 2.000 TL.

İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı çalıştırmama 5.000 TL (her biri için) devam ettiği her ay için de aynı miktar,

Diğer sağlık personelini çalıştırmama – 2.500 TL devam ettiği her ay için de aynı miktar,

Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak – 3.000 TL. devam ettiği her ay için 4.500 TL.

Gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmanın yapılmaması – 1.500 TL.

Acil durum planı hazırlamamak – 1.000 TL. devam eden her ay için aynı miktar

İş kazası ve meslek hastalığını SGK’ya bildirim eksikliği - 2.000 TL.

Sağlık gözetimine tabi tutulmayan ya da sağlık raporu olmayan her çalışan için 1.000 TL.

Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.000 TL.

İSG eğitimi verilmeyen her işçi için 1.000 TL. /ay

Mesleki eğitimi olmayan her işçi için 1.000 TL.

Çalışan temsilcisi seçmeme 1.000 TL.

İSG kurulu ile ilgili yerine getirilmeyen her bir aykırılık için 2.000 TL.

Minumum ~1.000 TL.  Maksimum ~200.000 TL’ye

varan «İdari Para Cezaları» oluşmaktadır.

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Durumunda  Her Ay İçin Çarpan Olarak Eklenmektedir.

 

İş Kazası Ve Meslek Hastalığından  Doğan Hukuki Sonuçlar

İSG  faaliyetlerinin yürütülmesinden doğan sorumluluklarını yerine getirmeyen  İşveren/Vekilleri/3.şahıslar hakkında;

İSG Kanununa göre                  İdari Para Cezaları,

SGK Kanununa göre                 Rücu Davaları,

Borçlar Kanununa göre             Tazminat Davaları,

Türk Ceza Kanununa göre         Ceza Davaları     açılabilir.