İş Sağlığı ve Güvenliği

Üst Yönetici Eğitimleri Modülü Çalışma Grubu

 

Dr. Esin Tümer, Üsküdar Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Hatice Önlen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ahmet Ayboran, Ankara Büyükşehir Belediyesi

Süleyman Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Havva Asan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Himmet Sinoplugil, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Azim Kuzucu, Muğla Büyükşehir Belediyesi