İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışan Temsilcisi Eğitimleri Modülü Konuları

 

1-      Çalışan temsilcisi adaylarının;

  • Seçimi
  • Görev Süresi
  • Değişimi eğitimi

 

2-      Çalışan temsilcisinin sorumlulukları, görevleri, iş yerine ait gizlilik ilkelerine karşı yükümlülükleri eğitimi

 

3-      İşyerinde işveren ve çalışanlar ile iletişim ve koordinasyon (Dialog) eğitimi

 

4-      Çalışmaktan kaçınma hakkı ve uygulamaları eğitimi

 

5-      Risk değerlendirmesi ekibinin üyesi olarak yetki ve sorumlulukları eğitimi

 

6-      Ramak kala süreci ve çalışan temsilcisinin süreçteki rolü eğitimi

 

7-      İş sağlığı ve güvenliği kurulundaki görev ve sorumlulukları eğitimi

 

8-      Acil durum ve tahliye prosedürü, destek elemanları ve destek elemanlarının görevleri hakkında bilgilendirme eğitimi

 

9-      Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır. Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar

 

10-   Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı

 

11-   Ve işyerine özgü diğer eğitimler…