İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışan Temsilcisi Eğitimleri Modülü

 

Amaç;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’de belirtildiği üzere seçilmiş yada atanmış olan çalışan temsilcilerine gerekli ve yeterli eğitimlerin verilmesini sağlamak.

 

Kapsam;

Çalışanlar arasından seçilerek ya da atanarak belirlenmiş olan çalışan temsilcilerini kapsar.

 

Dayanak;

6331 sayılı Kanun Madde-20, Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 7, İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliği Madde 11.

 

Çalışan Temsilcisi Kimdir ?

Çalışan temsilcisi; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3. maddesinde çalışan temsilcisi “iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan” olarak ifade edilmiştir.

 

Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Nedir?

İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, en az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması ve en az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekmektedir.

Belirli süreli veya geçici işlerde işyerinde 3 yıllık iş deneyimi ve yeterli eğitim düzeyi bulunan çalışan veya aday bulunmaması halinde deneyim ve eğitim düzeyi şartı aranmaz. Aynı zamanda yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde yukarıdaki nitelikler yine aranmaz.

 

Çalışan Temsilcisi Kaç Kişi Olmalıdır?

Çalışan temsilcisi sayısı;

İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir (1),

Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki (2),

Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç (3),

Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört (4),

Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş (5),

İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı (6) çalışan temsilcisi görevlendirilmelidir.

 

Çalışan Temsilcisi Görevlendirmesinde İşverenin  Sorumluluğu?

İşverenin sorumluluğu; İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir.

 

Çalışan Temsilcisinin Yetki Ve Yükümlülüğü Nedir?

Çalışan temsilcisi yetki ve yükümlülüğü;İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

 

Çalışan Temsilcisi Nasıl Belirlenmelidir?

Seçim ile; Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır.

Atama ile; İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir.

 

Çalışan Temsilcisi Niçin Eğitim Almalı?

Tüm bu çalışmaları yapmak üzere seçilmiş yada atanmış çalışan temsilcilerinin diğer çalışanlara göre daha fazla ve detaylı eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir.

Çalışan temsilcilerinin eğitimi başlıklı modülde eğitim modülümüzde bu detaylar ile ilgili çalışan temsilcilerine verilmesi gereken eğitim başlıkları yer almaktadır.