İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimleri Çalışma Grubu

 

Dr. Esin Tümer, Üsküdar Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Semih Kumaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Birsen Torun, Antalya Büyükşehir Belediyesi

Yelda Çetin, Denizli Büyükşehir Belediyesi

Zikri Tuzcu, Samsun Büyükşehir Belediyesi

Tansel Koralay, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Abdülkadir Çelik, Mardin Büyükşehir Belediyesi