İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyelerin Eğitimleri Modül Konuları

1-   Kurulun Görev Ve Yetkileri

1.1.       İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir?

 

1.2. Kurulun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

      1.2.1. İç Yönerge

1.2.2. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

1.2.3. Kurulun Yükümlülüğü

1.2.4. Alınan Kararlarda İşverenin Yükümlülüğü

1.2.5. Alınan Kararlarda Çalışanların Yükümlülüğü

 

1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hangi İşyerlerinde Kurulur?

 

1.4. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurul Oluşumunda Etkileri Nelerdir?

1.4.1. Asıl İşverenin Kurul Oluşumu ve Alt İşveren ile İlişkisi

1.4.2. Alt İşverenin Kurul Oluşumu ve Asıl İşveren ile İlişkisi

1.4.3. Asıl İşveren ve Alt İşverenin Kurulu Beraber Oluşturmasının Şartları ve İşleyişi

 

1.5. Tehlike Sınıfının Önemi ve Kurul Üzerine Etkileri

1.5.1. Kurul Hangi Zaman Aralıklarında Toplanır?

1.5.2. Nace Kodu Nedir?

1.5.3. Nace Kodu Nasıl Belirlenir?

1.5.4. Nace Kodunun Doğru Seçilmesinin Önemi

 

1.6. Kurulun Toplanma ve Çalışma Şekli

1.6.1. Asgari Toplanma Şartları

1.6.2. Toplantı Gündeminin Belirlenmesi

1.6.3. Toplanma Şekli

1.6.4. Olağan Üstü Kurulu Nedir ve Ne Zaman Toplanmalıdır?

 

1.7. Kurul Kararları Nasıl Alınır?

1.7.1. Kurul Kararlarının Bağlayıcılığı

 1.7.2. İşveren Vekili Başkanlığında Alınan Kararlarının İşvereni Bağlayıcılığı

 1.7.3. İş Kazalarının Değerlendirilmesi

 1.7.4. Ramak Kala nedir?

 1.7.4.1. Kurul Toplantısında Önemi Nedir?

 

1.8.3. İş Güvenliği Uzmanı

     1.8.3.1. İş Güvenliği Uzmanı Kimdir ve Nasıl Olunur?

1.8.3.2. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

1.8.3.3. Kurul Sekretaryası Görevi Neleri Kapsar

1.8.4. İşyeri Hekimi

1.8.4.1. İşyeri Hekimi Kimdir ve Nasıl Olunur?

1.8.4.2. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

1.8.5. İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşler Sorumlusu

1.8.5.1.İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşler Sorumlusu Kimdir?

1.8.5.2.Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

1.8.6. Çalışan Temsilcisi

1.8.6.1.Çalışan Temsilcisi Kimidir ve Nasıl Seçilir?

1.8.6.2.Çalışan Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

1.8.6.3.Çalışan Temsilcisi Neden Önemlidir?

1.8.6.4.Çalışan Temsilcisi Nasıl Seçilir?

1.8.7. Bulunması Halinde Formen, Ustabaşı veya Usta

1.8.7.1.      Bulunması Halinde Formen, Ustabaşı veya Ustanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

1.8.7.2.Formen, Ustabaşı veya Usta Neden Önemlidir?

1.8.7.3.Formen, Ustabaşı veya Usta Nasıl Seçilir?

1.8.8. Bulunması Halinde Sivil Savunma Uzmanı

1.8.8.1.Sivil Savunma Uzmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

 

2- İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Ulusal Mevzuat Ve Standartlar

2.1. Ülkemizdeki İSG Mevzuatı

2.1.1. 6331 Sayılı Kanun

 

2.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği İlgili Yönetmelikler

2.1.3.1. Çalışanların Gürültü ile Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

2.1.3.2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında                                Yönetmelik

2.1.3.3. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerden Korunması Hakkında                                         Yönetmelik

2.1.3.4. Çalışanların Titreşimler İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

2.1.3.5. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2.1.3.6. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında                                                   Yönetmelik

2.1.3.7. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

2.1.3.8. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve                                  Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

2.1.3.9. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

2.1.3.10.İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

2.1.3.11.İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında                 Yönetmelik

2.1.3.12. İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

2.1.3.13. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

2.1.3.14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

2.1.3.15. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

2.1.3.16. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

2.1.3.17. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

2.1.3.18. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin                             Yönetmelik

2.1.3.19. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve                                                  Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

2.1.3.20. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

2.1.3.21. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

2.1.3.22. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında              Yönetmelik

2.1.3.23. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

2.1.3.24. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

2.1.3.25. Makina Emniyet Yönetmeliği(2006/42/AT)

2.1.3.26. Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

2.1.3.27. Postalar Halinde İşçi Çalıştırarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2.1.3.28. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

2.1.3.29. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

2.1.3.30. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

2.1.3.31. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

2.1.3.32. Tozla Mücadele Yönetmeliği

2.1.3.33. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

2.1.3.34. Diğer İlgili Yönetmelikler

2.1.4. İş Sağlığı ve Güvenliği İlgili Tebliğler

2.1.4.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

2.1.4.2.Ek Tehlike Sınıfları Listesi

2.1.4.3. Asansörlerin Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ

2.1.4.4. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

2.1.4.5. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ

  2.1.4.6. Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

  2.1.4.7. Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

2.1.4.8. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

2.1.4.9. Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

2.1.4.10. Diğer İlgili Tebliğler

2.1.5. 4857 Sayılı Kanun

2.1.6. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

2.1.7. Ulusal Meslek Standartları

 

3- Sıkça Rastlanan İş Kazaları Ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

3.1. İş Kazası Tanımı Nedir?

3.2. Neler İş Kazası Kapsamındadır?

3.3.  İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

3.4. İş Kazalarının Sonuçları

3.5. İş Kazalarının İşyerine Etkisi

3.6. İş Kazalarının Sebepleri Nelerdir?

 

3.7. Kaza Nedenleri Analizi

3.7.1. İnsanın Etkisi

3.7.1.1.Tehlikeli Davranış Nedir?

3.7.1.2.Dilimize Yerleşmiş Yanlış Cümlelerin Kazalara Etkisi

3.7.1.3.KKD Kullanılmaması

3.7.2. Çevresel Etkiler (Hava Şartları, Sıcak, Nem, Soğuk vb.)

3.7.3. Makine, İş Ekipmanları vb. Etkisi

3.7.3.1. Güvensiz Şart Nedir?

3.7.3.2.Koruyucusuz Makine

3.7.4. İş Kazası Sonrası Yanlış Yaklaşımlar

3.7.5. İş Kazası Önleme Çalışmaları

3.7.5.1. Tehlikeli Davranışların Engellenmesi

3.7.5.2. Güvensiz Koşulların Ortadan Kaldırılması

3.7.5.3. KKD Kullanılması

3.7.6. İş Kazalarından Sonra Ne Yapılmalı

3.7.6.1. Kazanın Bildirimi ve Tutanakları

3.7.6.2. İş Kazalarının Kayıtlarının Tutulmasının Önemi

3.7.6.3. İş Kazasının Analizinin Yapılarak Önlem Alınması

 

3.8. Mevcut İşyerlerinde Sık Karşılaşılan İş Kazaları

 

4- İş Hijyeninin Temel İlkeleri

4.1. Amaç

4.2. Hijyen

4.3. Ürün Hijyeni

 

4.4. İş Hijyeni Nedir?

4.4.1. İş Hijyeninin Amaçları

4.4.2. Endüstriyel Hijyenin Konuları

 

4.5. İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimin Sorumlulukları

 

4.6. Mevzuatta İş Hijyeni

4.6.1. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

4.6.2. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

 

4.7. İş Hijyeni Programı Adımları

 

4.8. Ortam Hijyeni

4.8.1. Sağlığı Tehdit Eden Tehlikelerin Sınıflandırılması

4.8.1.1. Kimyasal Tehlikeler

4.8.1.1.1. Laboratuvarda Alınması Gerekli Önlemler

4.8.1.2. Biyolojik Tehlikeler

4.8.1.2.1. Biyolojik Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri

4.8.1.3.  Fiziksel Koşulların (Çevresel Koşullar) Meydana Getirdiği Tehlikeler

4.8.1.3.1. Fiziksel Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri

4.8.1.4. Ergonomik Tehlikeler

4.8.1.4.1. Fiziksel Stresörler

4.8.1.4.2. Psikolojik Stresörler

4.8.2.Sağlık Riski Oluşturan Tehlikelerin Değerlendirilmesi

4.8.3. Ölçüm ve Kontrol Yöntemleri

 

4.9. Hijyen Tedbirleri

4.9.1. Tesisat ve Teçhizat Değişikliği

4.9.2. Zehirli Olmayan veya Daha Az Zehirli Olan Maddelerin Kullanılması

4.9.3. Üretim Yöntemini Değiştirme

4.9.4. İşyeri Düzeni

 

5- İletişim Teknikleri

5.1. Amaç

5.2. İletişimin Tanımları

5.3. İletişimin Tarihi Seyri

 

5.4. İletişimin Çeşitleri

5.4.1. Sözlü İletişim

5.4.2. Dil ile İletişim

5.4.3. Sözsüz İletişim

5.4.3.1. Beden Dili Nedir?

 

5.5.Etkili İletişim

5.5.1. Etkili İletişimin Yararları

5.5.2. Etkili İletişimdeki Etkenler

 

5.6.İletişimde Sınırlar(Mahrem Alan vb.)

 

5.7. Empati

5.7.1. Neden Empati Kurulmalı?

 

5.8.Bakış Açısı

 

5.9.Dinleme

5.9.1. Etkin Dinlemenin Unsurları

5.9.2. Etkin Dinlemenin Yararları

 

5.10. Kamuda İletişim

5.10.1. İşverenler ile İletişim

5.10.2. Çalışanlarla İletişim

5.10.3. Kurul Üyeleri ile İletişim

5.10.4. Alt İşverenler ile İletişim

 

6- Acil Durum Önlemleri

6.1. Acil Durum Nedir?

6.1.1. İşverenin Sorumlulukları Nelerdir?

6.1.2. Çalışanların Sorumlulukları Nelerdir?

6.1.3. Genel Karşılaşılabilecek Acil Durumlar ve Çözümleri

6.1.3.1. Yangın

6.1.3.2. Deprem

6.1.3.3. Sabotaj

6.1.3.4. Doğa Felaketleri

6.1.3.5. Tehlikeli Kimyasal Patlamaları

6.1.3.6. Terör

6.1.3.7. Çevresel Zararlar

6.1.4. İşyerine Özel Karşılaşılabilecek Acil Durumlar ve Çözümleri

6.1.4.1. Ör: Zabıta Çalışanlarına Saldırı

6.1.4.2. Ör: Hayvan Barınakları

 

6.2.  Acil Durum Planı

6.2.1. Acil Durum Planı Nedir?

6.2.2. Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

6.2.3. Acil Durum Planı Hangi Aralıklarla Yenilenir?

6.2.4. Güvenli Yer Kavramı

6.2.5. Toplanma Bölgesi Nedir?

6.2.6. Toplanma Bölgesi Nasıl Seçilir?

6.2.7. Kroki Nedir

6.2.7.1. Kroki Nasıl Hazırlanmalıdır?

 

6.3. Destek Elemanları

6.3.1. Destek Elemanı Nedir?

6.3.2. Destek Elemanları Kimlerden oluşur?

6.3.3. İşyerlerinin Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayılarına Göre Destek Eleman Sayıları Nasıl Belirlenir?

6.3.4. İlk Yardım Elemanı Kimdir?

6.3.4.1. İlk Yardım Elemanın Görevleri Nelerdir?

6.3.4.2. İlk Yardım Elemanı Eğitimi Nereden Alınmalı?

6.3.5. Yangın Söndürme Elemanı Kimdir?

6.3.5.1. Yangın Söndürme Elemanın Görevleri Nelerdir?

6.3.5.2. Yangın Söndürme Elemanı Eğitimi Nereden Alınmalıdır?

6.3.6. Arama Kurtarma ve Tahliye Elemanı Kimdir?

6.3.6.1. Arama Kurtarma ve Tahliye Elemanının Görevleri Nelerdir?

6.3.6.2. Arama Kurtarma ve Tahliye Elemanı Eğitimi Nereden Alınmalıdır?

 

6.4. Tatbikat

6.4.1. Tatbikat Kavramı

6.4.2. Neden Tatbikat Yapılmalıdır?

6.4.3. Tatbikatlar Hangi Aralıklarla Yapılmalıdır?

6.4.4. Tatbikat Nasıl Yapılır?

6.4.5. Özel Durumlu Çalışanlar İçin Alınacak Tedbirler

6.4.6. Tatbikat İçin Kimlerden Destek Alınmalıdır?

6.4.7. Aynı İşyerini Kullanan İşverenler Bakımından Tatbikatın Uygulanışı

6.4.8. Tatbikat Sonuç Raporları Nasıl Düzenlenir?

 

7- Meslek Hastalıkları

7.1. Meslek Hastalığının Tanımı

7.2. Meslek Hastalığının Tarihçesi

 

7.3. Rakamlarla Meslek Hastalığı

7.3.1. Dünyada Meslek Hastalığı

7.3.2. Ülkemizde Meslek Hastalığı

7.3.3. Neden Ülkemizde Meslek Hastalığı İstatistiklerde Görünmüyor?

 

7.4.  Hangi Koşullarda Meslek Hastalığı Oluşur?

7.4.1. İşle İlişkili Hastalıklar

7.4.2. İşle İlişkili Hastalığın Meslek Hastalığından Farkı

 

7.5. Meslek Hastalığının Tespiti

7.5.1. Meslek Hastalığı Tanısında İşyeri Hekiminin Rolü

7.5.2. Meslek Hastalığı Tanı Yetkisi Olan Kurumlar

 

7.6. Meslek Hastalığı Tanı İlkeleri

7.6.1. Klinik Değerlendirmeler

7.6.1.1. Radyolojik Yöntemler

7.6.1.2. Biyokimyasal Yöntemler

7.6.1.3. Patolojik İncelemeler

7.6.2. Laboratuvar Değerlendirmeleri

7.6.3. Meslek ile İlişkinin Kurulması

7.6.4. İşyeri Ortam Ölçümleri

 

7.7. En sık Görünen Meslek Hastalıkları

7.7.1. Bildirimi En Çok Yapılan Meslek Hastalıkları

 

7.8. Meslek Hastalıkların Sebepleri

7.8.1. Kimyasal Sebepler

7.8.2. Fiziksel Sebepler

7.8.3. Bulaşıcı Hastalıklar

7.8.4. Pnomokonyozlar ve Diğer Solunum Hastalıkları

7.8.5. Cilt Hastalıklarının Sebepleri

7.8.6. Ergonomik Tehlikeler

7.8.6.1. Fiziksel Stresörler

7.8.6.2. Psikolojik Stresörler

 

7.9. Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri

7.9.1. Tıbbi Korunma Önlemleri

7.9.2. İşyerine Ait Korunma Önlemleri

7.9.3. Çalışana Ait Korunma Önlemleri

 

7.10. Meslek Hastalıklarında Tedavi İlkeleri

 

7.11. Meslek Hastalıklarının Sonuçları

7.11.1. Maddi Sonuçlar

7.11.2. Manevi Sonuçları

7.11.3. Diğer Çalışanlar Üzerindeki Etkileri

 

7.12. Meslek Hastalıkları İle İlgili Mevzuat

7.12.1. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

7.12.2. Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi

7.12.3. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 

7.13. Mevcut İşyerinde Sık Karşılaşılan Meslek Hastalıkları

 

8- İş Yerine Ait Özel Riskler

8.1. Risk Nedir?

8.2. Tehlike Nedir?

8.3. Fiziksel Faktörler

8.4. Kimyasal Faktörler

8.5. Psikososyal Faktörler

 

8.6. Sık Karşılaşılan Tehlike ve Riskler

8.6.1. Elle Yük Taşıma

8.6.2. El Aletleri

8.6.3. Elektrikli Çalışmalar

8.6.4. Ekranlı Araçlar

8.6.5. İşyeri Bina ve Eklentileri

8.6.6. Temizlik ve Düzen

8.6.7. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

8.6.8. Yüksekte Çalışma

 

8.7. İş Yeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler

8.8.  Gece Çalışmaları

8.9.  Ülkemizde Temel Sektörlerinde En Çok Karşılaşılan Riskler Nelerdir?

 

8.10. İş Yerine Özel ( Kurulun Toplandığı İşyerine Özel-Zabıta, İtfaiye vb.) Riskler

8.10.1. İş Yerine Ait Özel Tehlike ve Riskler Nelerdir?

8.10.2. Tehlike ve Risklerin Önlenmesi İçin Neler Yapılmalıdır?

8.10.3. Yaşanan İş Kazaları ve Ramak Kala Olayları Nelerdir?

 

9- Risk Değerlendirmesi

9.1. Yasal Dayanak

9.2. Risk Değerlendirmesi Yaptırmamanın Cezalar Nelerdir?

9.3. Risk Değerlendirmesi Nedir?

9.4. Risk Değerlendirmesinin Önemi Nedir?

9.5. İş Kazası ve Ramak Kala Olaylarının Risk Değerlendirmesindeki Önemi

9.6. Risk Değerlendirmesi Tehlike Sınıfına Göre Hangi Aralıklarla Yapılmalıdır?

 

9.7. Risk Değerlendirmesini Kim Yapar?

9.7.1. Risk Değerlendirme Ekibi Kimlerden Oluşur?

 

9.8. Risk Değerlendirme Dokümantasyonu Nasıl Olmalıdır?

9.9. Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yenilenir?

9.10. Risk Değerlendirmesinde Asıl-Alt İşveren İlişkisi

9.11. Risk Değerlendirme Metotları Nelerdir?

9.12. Tehlike ve Risk Kavramları

9.13. İşyerinde Kullanılması Düşünülen Risk Değerlendirme Metodunun Okunması

 

9.14. Risk Değerlendirmesi Sonrasında Yapılacaklar

9.14.1. Risk Kontrol Adımları

9.14.2. Tehlikeyi Kaynaklarının Ortadan Kaldırılması Kavramı

9.14.3. Tehlikeli Olanı Tehlikesiz ya da Az Tehlikeli Olanla Değiştirme Kavramı

9.14.4. Riskler ile Kaynağında Mücadele Kavramı

9.14.5. Kişisel Koruyucu Önlemler

9.14.6. Toplu Korunma Önlemlerinin Kişisel Koruyu Önlemlere Göre Önceliği

 

9.15. Resimli Örneklerle Kurul Üyeleriyle Örnek Risk Değerlendirme Yapılması

 

10- Mevzuat Fazlası Konular

10.1. Yararlı olacağı düşünülen konular