İş Sağlığı ve Güvenliği

Müdürlüklere Göre Eğitimler Modülü

Giriş

Belediyelere bağlı müdürlüklerde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili yaklaşık 600 farklı konuda eğitim verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ancak bu eğitimlerin sınıflandırılması ve standart hale getirilmesi uygulama açısından uygun olacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kritik görevler belirlenmesi öncelikle kritik görevleri yapanlara gerekli eğitim verilmelidir. Daha sonra ortak kritik görevlerle ilgili eğitim modülleri oluşturulmalıdır. Bu çalışmamızda pilot müdürlükler olarak belirlediğimiz 6 müdürlüğümüz için hazırlamış olduğumuz eğitim modülünü bilgilerinize arz ediyorum. Su ve kanalizasyon idarelerinin altında birçok farklı müdürlük bulunduğundan bu idareler farklı bir modül olarak hazırlanabilir.

 

Amaç

Yerel yönetimlerde, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanında müdürlüklerde yapılan iş nevine göre ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenip, bu eğitimleri modüller halinde standartlaştırmak ve işyerlerinin özel durumlarına karşı uygun eğitim alt başlıkları konusunda geniş bir yelpaze sağlamaktır.

 

Dayanak

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: Madde 17

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik: Madde 12

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

 

Kim?

Müdürlüklerdeki, yaptığı işe göre özel eğitim alması gereken tüm çalışanlar.

 

Nasıl?

Yüz yüze eğitim şeklinde olmalıdır.

Soru cevap şeklinde geçmesi için katılımcılar teşvik edilmelidir.

Eğitimler belli saat zorunluluğu olan eğitimler dışında, eğitimi verecek kişilerce planlanabilir.

Eğitimi, uzmanlık gerektiren konularda uzman kuruluşlar, meslek odaları, HEM vb. diğer konularda İG Uzmanı ve İşyeri Hekimi beraber vermelidir.

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

MADDE 3 – (2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi

Sıra No

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviyesi

1

11UY0011–3

Ahşap Kalıpçı

Seviye 3

2

12UY0054–3

Alçı Levha Uygulayıcısı

Seviye 3

3

12UY0055–3

Alçı Sıva Uygulayıcısı

Seviye 3

4

11UY0014–3

Alüminyum Kaynakçısı

Seviye 3

5

10UY0003–3

Bacacı

Seviye 3

6

10UY0003–4

Bacacı

Seviye 4

7

11UY0012–3

Betonarme Demircisi

Seviye 3

8

12UY0049–3

Betoncu

Seviye 3

9

11UY0010–3

Çelik Kaynakçısı

Seviye 3

10

11UY0015–4

Direnç Kaynak Ayarcısı

Seviye 4

11

12UY0042–4

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Seviye 4

12

11UY0033–3

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

Seviye 3

13

11UY0032–4

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Seviye 4

14

11UY0030–4

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

Seviye 4

15

11UY0034–3

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 3

16

11UY0034–4

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 4

17

12UY0048–3

Duvarcı

Seviye 3

18

11UY0013–3

Endüstriyel Boru Montajcısı

Seviye 3

19

12UY0080–4

Hidrolik Pnömatikçi

Seviye 4

20

12UY0080–5

Hidrolik Pnömatikçi

Seviye 5

21

12UY0057–3

Isı Yalıtımcısı

Seviye 3

22

11UY0031–3

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Seviye 3

23

11UY0023–3

İnşaat Boyacısı

Seviye 3

24

12UY0056–3

İskele Kurulum Elemanı

Seviye 3

25

11UY0016–4

Kaynak Operatörü

Seviye 4

26

10UY0002–3

Makine Bakımcı

Seviye 3

27

10UY0002–4

Makine Bakımcı

Seviye 4

28

10UY0002–5

Makine Bakımcı

Seviye 5

29

11UY0020–5

Otomotiv Elektromekanikçisi

Seviye 5

30

11UY0021–4

Otomotiv Mekanikçisi

Seviye 4

31

11UY0007–3

Otomotiv Montajcısı

Seviye 3

32

12UY0053–3

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Seviye 3

33

12UY0050–3

Panel Kalıpçı

Seviye 3

34

09UY0001–3

Plastik Kaynakçısı

Seviye 3

35

12UY0051–3

Seramik Karo Kaplamacısı

Seviye 3

36

12UY0059–3

Ses Yalıtımcısı

Seviye 3

37

11UY0024–3

Sıvacı

Seviye 3

38

12UY0058–3

Su Yalıtımcısı

Seviye 3

39

11UY0025–3

Tünel Kalıpçısı

Seviye 3

40

12UY0060–3

Yangın Yalıtımcısı

Seviye 3

41

12UY0092-3

Asansör bakım ve onarımcısı

Seviye 3

42

12UY0092-4

Asansör bakım ve onarımcısı

Seviye 4

43

12UY0091-3

Asansör montajcısı

Seviye 3

44

12UY0091-4

Asansör montajcısı

Seviye 4

45

12UY0082-4

CNC programcısı

Seviye 4

46

12UY0082-5

CNC programcısı

Seviye 5

47

12UY0085-3

Metal sac işlemecisi

Seviye 3

48

12UY0085-4

Metal sac işlemecisi

Seviye 4

 

 

İlk etapta planlaması yapılan müdürlükler aşağıda belirtilmiştir.

İtfaiye Müdürlüğü

Makine İkmal Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlükleri