İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Modülü

 

DAYANAK

6331 sayılı Kanun Madde-4, 17

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

AMAÇ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. ve 17. maddelerinde anılan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi.

 

Eğitim süreleri ve konuları (Madde 11)

Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

 

Eğitim süreleri ve konuları (Madde 11)

Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

 

KAPSAM

Çalışanların eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar:

1- Genel Konular

2- Sağlık Konuları

3- Teknik Konular

Bu modülde ön görülen temel eğitim; en az 8 saat sürecek şekilde planlanmıştır.

4- Mevzuat fazlası başlıklar (Diğer Eğitimler ve Müdürlüklere Göre Eğitimler Modülleri)

  • Modül başlıklarının sıralaması işyeri ihtiyacına göre değiştirilebilir.

 

 

ÖRNEKLEMELER

Modülün ana başlıkları yönetmelik tarafından belirlenmiş olup her işyerine uygun alt başlıkları modül üyeleri tarafından sıralanmıştır.

Modülü kullanacak tüm belediyeler için ortak bir alt yapı oluşturulmuş, bunun üzerine eklenmesi gereken konuların belirlenmesi ise o işyerinde sorumlu işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve çalışanların isteklerine bırakılmıştır.

Öngörülen eğitimde her bir alt başlık anlatılacak olup; o işyerinin ihtiyacına göre başlıklar genel veya detay olarak açıklanacaktır.

 

Az tehlikeli sınıftaki bir ofis işi için KİMYASAL RİSK ETMENLERİ başlığı;

3.1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

3.1.1. Kimyasal risk etmenleri nedir

3.1.2. Kimyasallarla çalışmalarda işveren yükümlülüğü

3.1.3. Kimyasalların vücuda giriş yoları

3.1.4. Kimyasalların zararlarını belirleyen etmenler

3.1.5. Kimyasallar ile yapılacak çalışmalarda alınacak önlemler

3.1.6. Malzeme güvenlik bilgi formları

3.1.7. Kimyasallara ait tehlike işaretleri

 

3.1.1. Kimyasal risk etmenleri nedir?

  • Kimyasallar ile uzun süreli temas etmek veya kimyasallara uzun süre maruz kalmak zararlı etkilerin ortaya çıkmasına neden olur.
  • Kimyasallardan korunmanın en temel prensibi kişisel ve ortam hijyeni kurallarına uymaktır.

3.1.3. Kimyasalların vücuda giriş yoları

.

 

Tehlikeli sınıftaki bir LABORATUVAR için KİMYASAL RİSK ETMENLERİ başlığı;

3.1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

3.1.1. Kimyasal risk etmenleri nedir

3.1.2. Kimyasallarla çalışmalarda işveren yükümlülüğü

3.1.3. Kimyasalların vücuda giriş yoları

3.1.4. Kimyasalların zararlarını belirleyen etmenler

3.1.5. Kimyasallar ile yapılacak çalışmalarda alınacak önlemler

3.1.6. Malzeme güvenlik bilgi formları

3.1.7. Kimyasallara ait tehlike işaretleri

 

Tüm alt başlıklar bu şekilde ilgili işyerine uyarlanarak temel eğitim sunumları oluşturulabilecektir.

Böyle bir modül sistemi ile o işyerini en iyi tanıyan çalışanların, iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin görüşü doğrultusunda en uygun ve en etkili eğitimin verilmesi sağlanabilir.