Geçmiş Eğitimler

Projeler ve Fonlar Sistemi26-26 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Belediyelerin Diğer Kurumlarla İşbirlikleri12-12 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu10-10 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Zabıtanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları09-09 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Kabahatler Kanunu09-09 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Harcırah Kanunu05-05 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Taşınır Mevzuatı05-05 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Doğrudan Temin04-04 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Temel Muhasebe04-04 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu03-03 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği03-03 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Protokol Kuralları29-29 Ağustos 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Halkla İlişkiler ve İletişim29-29 Ağustos 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Proje Hazırlama 228-28 Ağustos 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Proje Yazım Eğitimi26 Ağustos - 20 Eylül 2019ANKARA
 
Proje Hazırlama22-22 Ağustos 2019UZAKTAN EĞİTİM