Geçmiş Eğitimler

Belediyelerde Yetki Devri23-23 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Belediyelerde Norm Kadro23-23 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
4857 Sayılı İş Kanunu22-22 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Belediyelerde Sıfır Atık Yönetimi21-21 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Bilgi Edinme Kanunu17-17 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü17-17 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Yönetim Becerileri ve Motivasyon16-16 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Agile(Çevik) Proje Yönetimi15-15 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Projeler ve Fonlar Sistemi26-26 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Belediyelerin Diğer Kurumlarla İşbirlikleri12-12 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu10-10 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Zabıtanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları09-09 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Kabahatler Kanunu09-09 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Harcırah Kanunu05-05 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Taşınır Mevzuatı05-05 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Doğrudan Temin04-04 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM