Duyurular

>> İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Türkiye Belediyeler Birliği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alımı yapılacaktır.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans program seçenekleri bulunan Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir.


Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kentleşme ve ulaştırma sistemleri alanlarında yüksek lisans düzeyinde bilgi ve birikimlerin aktarılmasıyla uzmanlık kazandırmaktır. Hızla artan nüfusa oranla şehirlerde meydana gelen çeşitli kentleşme ve ulaştırma sistemi problemleri meydana gelmektedir. Yaşanan sıkıntıların giderilmesi açısından birçok küçük ve büyük ölçekli kentleşme ve ulaştırma projeleri yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu gibi projelerin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte, yetkin, bilimsel çözümler üretebilecek milli insan kaynağı yetiştirmek bu yüksek lisans programının amaçlarındandır. Ayrıca, kariyerini geliştirmek isteyen bireylere ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve kentsel gelişim ile ulaştırma planlamasının nasıl yürütülmesine yönelik olarak yenilikçi fikirler sunarak yardımcı olacaktır.


Program, genel mühendislik, planlama, işletme gibi çoklu disiplinli bir program özelliği taşımaktadır. Bu programdan mezun olacak kişiler, yönetici veya teknik eleman pozisyonlarında bir projenin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, karar alma süreçleri gibi konularda da yetkinlik kazanacaktır.
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

 • Ulaştırma alanında kendisini geliştirmek, bilgi ve birikimini artırmak veya yöneltmek isteyen,
 • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerini hedefleyen,
 • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda yürüttüğü veya yetkisi dâhilinde sürdürülen projelere hâkim olmak isteyen,
 • Kentsel ve ulaştırma alanlarında ülkemizde uygulanan veya uygulanmasına ve yapımına devam edilen mega projelerde çalışmak, görev almak isteyen kişileri hedeflemektedir.
 • Belediye çalışanlarına yönelik oluşturulan programda,
 • Kentleşme,
 • Kent planlaması, peyzaj,
 • Afet yönetimi,
 • Trafik yönetimi ve kontrolü,
 • Ulaştırma mühendisliği ve planlama,
 • Ulaştırma ekonomisi vb. konularda zengin bir ders programı bulunmaktadır.

Program İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Dersler 18:30 – 21:30 saatleri arası yapılmakta olup her dersin %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Protokol kapsamında yüksek lisans (tezli-tezsiz) programına başvuracak olan, Birlik, belediye ve bağlı idarelerin (iştirakleri dahil olmak üzere), yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları ve ayrıca başvurulan lisansüstü programla ilgili Üniversitenin tabi olduğu mevzuatta belirlenen kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar:

 • Türkiye Belediyeler Birliği tarafından daha önce herhangi bir lisansüstü programa yerleştirilmemiş olmak,
 • Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES Sayısal notunun en az 55 olması, (ALES’i olmayan öğrenciler programa kabul edilmeyecektir).
 • Üniversitelerin dört yıllık ilgili lisans programından başarıyla mezun olmak.
 • Program koordinatörlüğü tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmak.
 • Programa kabulü halinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalamak.

BAŞVURU/KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu (Online Başvuru Sisteminden başvuru sonrası imzalanmış bilgisayar çıktısı)
 2. ALES sonuç belgesi (Tezli yüksek lisans ve doktora programları için gereklidir.) (Üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi. ALES sınavı açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıkladığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştır.)
 3. Mezuniyet belgesi veya diploma (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi) (Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi) (Belgenin başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)
 4. Transkript belgesi (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin 7 dönemlik hesaplanmış olması, başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması, 4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.) (Yüksek lisans başvuruları için lisans transkripti, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans transkript belgesi)
 5. Askerlik durum belgesi
 6. Nüfus cüzdanı
 7. 3 adet vesikalık fotoğraf
 8. CV (Özgeçmiş)

Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan protokol uyarınca burs programına başvuracak olan adayların yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de iletmeleri gerekmektedir.

 • İki adet Türkiye Belediyeler Birliğinde, belediyede ya da belediyenin bağlı idaresinde ya da iştirakinde çalıştığına dair belge
 • Görev yapılan belediyeden alınacak, “yüksek lisans yapması uygundur/yüksek lisans yapmasında sakınca yoktur” belgesi (Bu iki yazı, tek bir belgede/yazıda iki ayrı paragraf halinde olacak şekilde de alınabilir.)
  • Türkiye Belediyeler Birliğine karşı imzalanacak taahhütname
  • 1 adet ek fotoğraf
  • Öğrenci Bilgi Formu

* Online başvuru sonrası mülakat gelirken; yukarıda belirtilen evrakların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin sadece fotokopisi ile mülakat saatinden en az 1 saat önce Sütlüce Yerleşkesine gelinmesi yeterlidir.

* Mülakat sonrası kesin kayıta gelirken; kesin kayıtta evrak fotokopileri ile birlikte evrakların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibrazı zorunludur. Belgelerin fotokopilerine aslı gibidir kaşesi vurulup asılları veya noter onaylı suretleri geri verilecektir. Noter onaylı sureti ve aslı olmayan evrakların sadece fotokopisi veya başka kurum ve kuruluşlarca aslı gibidir yapılmış evraklar ile kesin kayıt işlemi yapılamayacaktır.

* Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programına 30.08.2021 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. Mülakat tarihi 31.08.2021 – 03.09.2021 tarihleri arasında bir gün olacak, daha sonra başvuru yapıldığı esnada öğrenci tarafından verilen e-mail adreslerine kesin tarih, saat ve yer bilgisi gönderilecektir. 2021-2022 Güz Döneminde programa TBB burslu toplam 10 öğrenci alınacaktır.

* Başvuru/ayıt süreci hakkında detaylı bilgi için http://ticaret.edu.tr/fenbilimleri/basvuru-kayit-icin-gerekli-belgeler/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT:

1-      Türkiye Belediyeler Birliği protokolünden yararlanacak katılımcılar için öğrenim ücretinin 7.000,00 TL (Yedi Bin Türk Lirası) Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, geri kalan tutar ise öğrenci tarafından karşılanacaktır.  (Ders geçememe vb. durumlarda tekrar alınan dersler için TBB tarafından herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır).

2-      Öğrenci tarafından kesin kayıtta imzalanacak taahhütname hükümleri gereğince; Programın bitirilememesi vb durumlarda TBB tarafından ödenen ücretin geri ödenmesi talep edilecektir.

3-      Programa başvuruyu aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

https://obs.ticaret.edu.tr/tbs/register.aspx

4-      Program ve ödemeler hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvuru ile ilgili sorularınız için;  4440413 numaralı telefondan Elif KURTULMUŞ ile iletişime geçebilir veya kfidan@ticaret.edu.tr mail adresine mail atabilirsiniz.