Kitap

Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
Av. Zeliha MERCİMEK
(2021)
Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
Bülent GEÇGEL
(2021)
Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
TBB
(2021)
Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni
TBB
(2021)
Yerel Diplomasi ve Kardeş Şehir İlişkileri
Yunus BİÇER - Murat KODAZ
(2021)
Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
TBB
(2021)
Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım
Kemal DEVECİ
(2020)
Belediyeler İçin Çocuk Katılımı Eğitim ve Uygulama Kılavuzu
TBB
(2020)
Belediyeler İçin Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kılavuzu
TBB
(2020)
Belediyeler İçin Çocuk Hakları Temelli Programlama Kılavuzu
TBB
(2020)
Belediyeler İçin Çocuk Staratejisi ve Bütçe Geliştirme Kılavuzu
TBB
(2020)
Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı
TBB
(2020)
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi
TBB
(2020)
Covid-19 Salgını Sonrası: Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar Konferansı
TBB
(2020)
Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayı
TBB
(2020)
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
İbrahim Ethem GAYRETLİ
(2020)
Şehirlerde Su ve Atıksu Hizmetlerinin Yönetimi
Prof. Dr. Adem ESEN - Doç. Dr. Orhan Veli ALICI
(2020)
Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin
M.Rasih ALTINKÜLÇE - Yücel SAĞIR
(2020)
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı
TBB (Güncellenmiştir)
(2020)
Covid-19 Sonrası Toplu Taşıma Web Semineri
TBB
(2020)
Türkiye Belediyeler Birliği Stratejik Plan 2020-2024
TBB
(2019)
Açıklamalı ve İçtihatlı Belediyelerde Emlak Vergisi Uygulaması
Av.Bilal CAN - Av.Zübeyr BÜLBÜL - Av.Veysel DAĞAŞAN
(2019)
Belediyelerin Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerileri
TBB
(2019)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Temmuz-Aralık 2019
TBB
(2019)
Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri (El Kitabı)
TBB
(2019)
Resmi Yazışma Kuralları (2. Baskı)
Av. Zeliha MERCİMEK
(2019)
Temel Belediye Mevzuatı (17. Baskı)
TBB
(2019)
Temel Belediye Mevzuatı (16. Baskı)
TBB
(2019)
İmar Barışının Sağlanması Amacıyla İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Yapı Kayıt Belgesinin Verilmesi ve Sonuçları
Prof. Dr. Halil KALABALIK
(2019)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2019
TBB
(2019)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Temmuz-Aralık 2018
TBB
(2018)
İşyeri Ruhsat Mevzuatı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
TBB
(2018)
Uluslararası Sosyal Entegrasyon Zirvesi
Cemal BAŞ (Editör)
(2018)
İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi
Cemal BAŞ
(2018)
Türkiye'de Yerel Yönetimler (Arapça)
Zekeriya ŞARBAK
(2018)
Zabıtanın Cep Kitabı 5. Baskı
TBB
(2018)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2018
TBB
(2018)
Belediyelerin Genel Bütçe Payları
Hayrettin GÜNGÖR
(2018)
Kamu Zararı ve Sorumluluk
Dr. Mehmet AKSOY - Eyüp KIZILKAYA
(2017)
Türkiye'de Yerel Yönetimler (2. Baskı)
Zekeriya ŞARBAK
(2017)
Local Goverments in Turkey
Zekeriya ŞARBAK
(2017)
Temel Belediye Mevzuatı (15. Baskı)
TBB
(2017)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Temmuz-Aralık 2017
TBB
(2017)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2017
TBB
(2017)
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Cemal BAŞ
(2017)
Yazışma Örnekleri
Cemal BAŞ
(2017)
Yeni Kentsel Gündem - HABİTAT III
Cemal BAŞ
(2017)
Yerel Yönetim Ağları
Cemal BAŞ
(2017)
Yerel Yönetim Ödülleri
Cemal BAŞ
(2017)
Avrupa Kentsel Şartı
Cemal BAŞ (Derleyen)
(2017)
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Cemal BAŞ
(2017)
Hibe Rehberi
Cemal BAŞ
(2017)
Sürdürülebilir Ekolojik Kentsel Gelişim Yaklaşımı
___
(2017)
İletişimsel Liderlik ve Gelişimsel Yönetim
___
(2017)
Türkiye'nin Klavyesi
Ekrem ERDEM
(2017)
Belediyeler İçin Uluslararası İşbirlikler ve Kardeş Şehir Rehberi
M. Sinan ÖZDEN - DR. Sultan GÜNDÜZ
(2017)
Resmi Yazışma Kuralları
Zeliha MERCİMEK
(2017)
Temel Belediye Mevzuatı (14. Baskı)
TBB
(2017)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Temmuz-Aralık 2016
TBB
(2016)
Kamu İhalelerinde Genel Uyuşmalık Konuları ve Çözümleri
Dr. Mehmet AKSOY - Ali Kemal AKKOÇ
(2016)
Su Arıtma Tesisleri İşletimi (2. Baskı)
TBB (Güncellenmiştir)
(2016)
Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi (2. Baskı)
TBB (Güncellenmiştir)
(2016)
Atıksu Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Bertarafı (2. Baskı)
TBB (Güncellenmiştir)
(2016)
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri (2.Baskı)
TBB (Güncellenmiştir)
(2016)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2016
TBB
(2016)
Zabıtanın Cep Kitabı
Av.Veli BÖKE - Av. M. Lamih ÇELİK
(2016)
Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat FarkıUygulaması
Dr. Nazım YILMAZ
(2015)
Resmi Yazışma Kuralları Rehberi
TBB
(2015)
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Atıksu Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Bertarafı
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Su Arıtma Tesisleri İşletimi
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Local Goverments in Turkey
TBB
(2015)
Türkiye'de Yerel Yönetimler
TBB
(2015)
Yerel Yönetim Muhasebesi
Zekeriya ÖZDEMİR
(2015)
Tüm Yönleri ile Belediye Gelirleri
Fatih ACAR - Dr. Fazıl AYDIN
(2015)
Belediyelerde Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri
Dr. M. Şakir BAŞARAN - Ahmet GÜZEL
(2015)
Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği
Akın ŞİMŞEK
(2015)
Harcırah Kanunu
TBB
(2015)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2015)
7. Su ve Kanalizasyon İdareleri İstişare Toplantısı
TBB
(2015)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2015)
Kabahatler Kanunu
Av. Atilla İNAN - İbrahim DEMİR
(2014)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2014)
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
TBB
(2014)
Yerel Yönetimlerde Lider Yöneticilik
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
(2014)
Workshop on Local Governance and Democracy in Europe and Turkey
TBB
(2014)
Zabıtanın Cep Kitabı
Av. Veli BÖKE - Av. M. Lamih ÇELİK
(2014)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2014)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler
TBB
(2014)
Tüm Yönleri ile Belediye Gelirleri
Fatih ACAR - Dr. Fazıl AYDIN
(2013)
Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
TBB
(2013)
Temel Belediye Mevzuatı (9. Baskı)
TBB
(2013)
Pratik Bilgiler
TBB
(2013)
Aile Hukuk Rehberi
Mehmet Bülent DENİZ - Özgür Sevgi GÖRAL
(2013)
Evlilik ve Sağlık
Mustafa ÇETİN - Şule Bilgiç SELMAN - Yusuf Fikret UMUR
(2013)
Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri
Azize Nilgün CANEL
(2013)
Harcırah Kanunu
Erdal AYDIN - Kurtuluş KUTAY - Salim DEMİRHAN
(2013)
Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik
TBB
(2013)
İmar Mevzuatına İlişkin Temel Kanunlar
TBB
(2013)
İmar Mevzuatına İlişkin Temel Yönetmelikler
TBB
(2013)
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
(2013)
Belediyelerde Emlak Vergisi
TBB
(2013)
Pratik Bilgiler
TBB
(2013)
Belediyelerde Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri
Dr. M. Şahin BAŞARAN - Ahmet GÜZEL
(2013)
Yerel Yönetim Muhasebesi
Zekeriya ÖZDEMİR
(2013)
Temel Belediye Mevzuatı (8. Baskı)
TBB
(2012)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler
TBB
(2012)
Türkiye'de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Ş. Eda ÇİÇEK
(2012)
Belediyelerin Alan Araştırma Raporu
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
Belediyelerin Alan Araştırma Raporu
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
Belediyelerin Alan Araştırma Raporu
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
Atıksu, Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tarifeleri Kitapçığı
TBB
(2012)
Belediye Başkanları Bilgilendirme Toplantısı Bilgi Notu
TBB
(2012)
İş Kanunu Rehberi
İsa KARAKAŞ - Mahmut ÇOLAK
(2012)
Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulaması
Hayrullah YOSUN - Metin ELBEYOĞLU - Ömer YILDIRIM
(2012)
Belediye Ekonomisi
Dr. İlker GÜNDÜZÖZ
(2012)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler
TBB
(2012)
Temel Belediye Mevzuatı (7. Baskı)
TBB
(2012)
Avrupa Birliği Hibe Programları İçin Proje Nasıl Hazırlanır?
Dr. Hakan KARABACAK
(2012)