Kitap

Yerel Diplomasi ve Kardeş Şehir İlişkileri
Yunus BİÇER - Murat KODAZ
(2021)
Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
TBB
(2021)
Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım
Kemal DEVECİ
(2021)
Belediyeler İçin Çocuk Katılımı Eğitim Ve Uygulama Klavuzu
TBB
(2020)
Belediyeler İçin Çocuk İşçiliği İle Mücadele Klavuzu
TBB
(2020)
Belediyeler İçin Çocuk Hakları Temelli Programlama Kalvuzu
TBB
(2020)
Belediyeler İçin Çocuk Staratejisi Ve Bütçe Geliştirme Kalvuzu
TBB
(2020)
Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı
TBB
(2020)
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi
TBB
(2020)
Covid-19 Salgını Sonrası: Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar Konferansı
Türkiye Belediyeler Birliği
(2020)
Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayı
Türkiye Belediyeler Birliği
(2020)
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Hazırlık Kitabı
İbrahim Ethem GAYRETLİ
(2020)
Şehirlerde Su ve Atıksu Hizmetlerinin Yönetimi
Prof. Dr. Adem ESEN - Doç. Dr. Orhan Veli ALICI
(2020)
Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin
M.Rasih ALTINKÜLÇE - Yücel SAĞIR
(2020)
Covid-19 Sonrası Toplu Taşıma Web Semineri
Türkiye Belediyeler Birliği
(2020)
Türkiye Belediyeler Birliği Stratejik Plan 2020-2024
TBB
(2019)
Açıklamalı ve İçtihatlı Belediyelerde Emlak Vergisi Uygulaması
Av.Bilal CAN - Av.Zübeyr BÜLBÜL - Av.Veysel DAĞAŞAN
(2019)
Belediyelerin Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerileri
TBB
(2019)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Temmuz-Aralık 2019
Türkiye Belediyeler Birliği
(2019)
Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri (El Kitabı)
TBB
(2019)
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı
TBB (Güncellenmiştir)
(2019)
Resmi Yazışma Kuralları (2. Baskı)
Av. Zeliha MERCİMEK
(2019)
Temel Belediye Mevzuatı (17. Baskı)
TBB
(2019)
Temel Belediye Mevzuatı (16. Baskı)
TBB
(2019)
İmar Barışının Sağlanması Amacıyla İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Yapı Kayıt Belgesinin Verilmesi Ve Sonuçları
Prof. Dr. Halil KALABALIK
(2019)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2019
Türkiye Belediyeler Birliği
(2019)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Temmuz-Aralık 2018
TBB
(2018)
İşyeri Ruhsat Mevzuatı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
TBB
(2018)
Uluslararası Sosyal Entegrasyon Zirvesi
Cemal BAŞ
(2018)
İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi
Cemal BAŞ
(2018)
Türkiyede Yerel Yönetimler (Arapça)
TBB
(2018)
Zabıtanın Cep Kitabı 5. Baskı
TBB
(2018)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2018
TBB
(2018)
Belediyelerin Genel Bütçe Payları
Hayrettin Güngör
(2018)
Kamu Zararı ve Sorumluluk
Dr. Mehmet AKSOY - Eyüp KIZILKAYA
(2017)
Türkiyede Yerel Yönetimler (2. Baskı)
TBB
(2017)
Türkiyede Yerel Yönetimler (ENG)
TBB
(2017)
Temel Belediye Mevzuatı (15. Baskı)
TBB
(2017)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Temmuz-Aralık 2017
TBB
(2017)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2017
TBB
(2017)
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Cemal BAŞ
(2017)
Diplomatik Yazışma Örnekleri
Cemal BAŞ
(2017)
Yeni Kentsel Gündem - HABİTAT 3
Cemal BAŞ
(2017)
Yerel Yönetim Ağları
Cemal BAŞ
(2017)
Yerel Yönetim Ödülleri
Cemal BAŞ
(2017)
Avrupa Kentsel Şartı
Cemal BAŞ
(2017)
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Cemal BAŞ
(2017)
Hibe Rehberi
Cemal BAŞ
(2017)
Sürdürülebilir Ekolojik Kentsel Gelişim Yaklaşımı
___
(2017)
İletişimsel Liderlik ve Gelişimsel Yönetim
___
(2017)
Türkiye'nin Klavyersi
Ekrem ERDEM
(2017)
Belediyeler İçin Uluslararası İşbirlikler ve Kardeş Şehir Rehberi
M. Sinan ÖZDEN - DR. Sultan GÜNDÜZ
(2017)
Resmi Yazışma Kuralları
Zeliha MERCİMEK
(2017)
Temel Belediye Mevzuatı (14. Baskı)
TBB
(2017)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Temmuz-Aralık 2016
TBB
(2016)
Kamu İhalelerinde Genel Uyuşmalık Konuları ve Çözumleri
Dr. Mehmet AKSOY - Ali Kemal AKKOÇ
(2016)
Su Arıtma Tesisleri İşletimi 2. Baskı
TBB (Güncellenmiştir)
(2016)
Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi 2. Baskı
TBB (Güncellenmiştir)
(2016)
Atıksu Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Bertarafı 2. Baskı
TBB (Güncellenmiştir)
(2016)
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri - 2.Baskı
TBB (Güncellenmiştir)
(2016)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2016
TBB
(2016)
Zabıtanın Cep Kitabı
Av.Veli BÖKE - Av. M. Lamih ÇELİK
(2016)
Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat FarkıUygulaması
Dr. Nazım YILMAZ
(2015)
Resmi Yazışma Kuralları Rehberi
TBB
(2015)
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Atıksu Arıtma Çamurlarlanın İşlenmesi ve Bertarafı
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Su Arıtma Tesisleri İşletimi
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Local Goverment in Turkey
TBB
(2015)
Türkiye'de Yerel Yönetimler
TBB
(2015)
Yerel Yönetim Muhasebesi
Zekeriya ÖZDEMİR
(2015)
Tüm Yönleri İle Belediye Gelirleri
Fatih ACAR - Dr. Fazıl AYDIN
(2015)
Belediyelerde Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri
Dr. M. Şakir BAŞARAN - Ahmet GÜZEL
(2015)
Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği
Akın ŞİMŞEK
(2015)
Harcirah Kanunu
TBB
(2015)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2015)
7. Su ve Kanalizasyon İdareleri İstişare Toplantısı
TBB
(2015)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2015)
Kabahatler Kanunu
Av. Atilla İNAN - İbrahim DEMİR
(2014)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2014)
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
TBB
(2014)
Yerel Yönetimlerde Lider Yöneticilik
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
(2014)
Workshop On Local Governance And Democracy In Europe And Turkey
TBB
(2014)
Zabıtanın Cep Kitabı
Av. Veli BÖKE - Av. M. Lamih ÇELİK
(2014)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2014)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler
TBB
(2014)
Tüm Yönleri İle Belediye Gelirleri
Fatih Acar - Dr. Fazıl Aydın
(2013)
BEŞİNCİ ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
TBB
(2013)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI (9.BASKI)
TBB
(2013)
Pratik Bilgiler
TBB
(2013)
AİLE HUKUK REHBERİ
Mehmet Bülent Deniz - Özgür Sevgi GÖRAL
(2013)
EVLİLİK VE SAĞLIK
Mustafa ÇETİN - Şule Bilgiç SELMAN - Yusuf Fikret UMUR
(2013)
EVLİLİKTE İLETİŞİM VE YAŞAM BECERİLERİ
Azize Nilgün CANEL
(2013)
HARCIRAH KANUNU
Erdal AYDIN, Kurtuluş KUTAY, Salim DEMİRHAN
(2013)
AFET RİSKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN VE YÖNETMELİK
TBB
(2013)
İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL KANUNLAR
TBB
(2013)
İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL YÖNETMELİKLER
TBB
(2013)
PERFORMAN ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ
Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
(2013)
BELEDİYELERDE EMLAK VERGİSİ
TBB
(2013)
PRATİK BİLGİLER
TBB
(2013)
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ
Dr. M. Şahin BAŞARAN - Ahmet GÜZEL
(2013)
YEREL YÖNETİM MUHASEBESİ
Zekeriya ÖZDEMİR
(2013)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI (8.BASKI)
TBB
(2012)
BELEDİYELER İÇİN PRATİK BİLGİLER
TBB
(2012)
TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM POLİTİKALARI
Yrd. Doç. Dr. Ş. Eda ÇİÇEK
(2012)
ONLİNE İNGİLİZCE EĞİTİMİ KİTAP TALEP FORMU
TBB / USBEM
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
ATIK SU, KATI ATIK TARİFELER KİTAPÇIĞI
TBB
(2012)
BELEDİYE BAŞKANLARI BİLİGİLENDİRME TOPLANTISI BİLGİ NOTU
TBB
(2012)
İŞ KANUNU REHBERİ
İSA KARAKAŞ MAHMUT ÇOLAK
(2012)
BELEDİYELERDE STANDART DOSYA PLANI UYGULAMASI
HAYRULLAH YOSUN METİN ELBEYOĞLU ÖMER YILDIRIM
(2012)
BELEDİYE EKONOMİSİ
DR. İLKER GÜNDÜZÖZ
(2012)
BELEDİYELER İÇİN PRATİK BİLGİLER
TBB
(2012)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI 7. BASKI
TBB
(2012)
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI İÇİN PROJE NASIL HAZIRLANIR?
DR. HAKAN KARABACAK
(2012)