7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun ile;

  • 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
  • 492 sayılı Harçlar Kanunu,
  • 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu,

‘nda değişiklik yapılmıştır.

 

 Resmi Gazete