7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete