Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği, 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete