Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935) 30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete