VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşları veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmştır.

 

Resmi Gazete