Fesih Yasağı Sürelerinin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshedilememsini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592) 09 Mart 2021 Tarihli ve 31418 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete