5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanlarını Konu Alan Genelge

5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları yayımlanmıştır.

 

Genelge