Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete