7259 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

7259 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, 31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete