Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik30 Temmuz 2020 Tarihli ve 31201 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete