Çocuk Bakımı ve Eğitimi Hizmetlerine Yönelik Protokol İmzalandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında yapılan  “Belediyeler için Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE) Hizmetlerine Yönelik Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi” konulu protokol imza töreni çevrimiçi olarak yapıldı.

Belediyeler için bir çocuk bakımı mevzuatının geliştirilmesini amaçlayan protokole; TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ve ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan imza koydu.

Başkan Şahin: "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımdan bu yana çocuk bakımı konusunu daha yoğun takip ediyorum."

Pandemiden sonra kurulacak dünyaya herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Başkan Şahin, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bu yana dünyada bu konuda gelişmeleri takip ettiğini ifade ederek, bu alanlarda ciddi çalışmalar yaptıkları için EBRD ve ILO’ya teşekkür etti. Geçtiğimiz haftalarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından Gaziantep’in Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edildiğini hatırlatan Şahin, bütün dünyanın en önemli başlıklardan birinin kapsayıcılık olduğunu söyledi. Başkan Şahin “Bugün altına imza attığımız kısım çocuklarımız açısından çok mühim. Çünkü her krizden en fazla çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı gruplar etkileniyor. Bizim en zayıf ve en dezavantajlı grubu güçlendirmemiz ve koruyucu önleyici tedbirler almamız gerekiyor.” dedi. Gaziantep’te dezavantajlı gruplarla ilgili yapılan çalışmaları paylaşan Şahin, “Yerel en büyük uygulamacı. Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Hukuki düzenlenmelerin ete kemiğe büründüğü yer şehirler. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşamaya başladığını gördüğümüz zaman bunu yalnızca çocuk bakımı ve kreş desteği olarak görmemiz lazım. Bu olağanüstü önemli bir iş. Bu işi baştan sıkı tutmazsak şehirlerimizi sonra hastalık, şiddet, uyuşturucu gibi sonuçlarla uğraşıyoruz. Koruyucu önleyici tedbir tam da bu.” şeklinde konuştu.

EBRD Türkiye DirektörüArvid Tuerkner, bugün yapılan protokolün Türkiye’nin kapsayıcı kalkınma gündemi için bir mihenk taşı niteliğinde olacağına inandığını belirterek kadınların iş gücüne katılma konusunda sıkıntılar yaşadığına değindi. Bakım sorumluluklarının geleneksel olarak kadınlar tarafından üstlenildiğini bu durumun kadınların ekonomik hayata katılımlarını etkilediğini kaydeden Tuerkner,  erişilebilir, elverişli ve kaliteli çocuk bakım çözümlerinin kamu, özel sektör ve belediyelerde verildiğini ancak talebe cevap verme konusunda yetersiz kalındığını belirtti. Protokol ile belediyelerin nasıl daha kalıcı çocuk bakım çözümleri geliştirebileceklerine ve kadınların ekonomik gelişmesine nasıl daha fazla katkıda bulunabileceklerine hep beraber cevap vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ise, “Bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmenin bir parçası olarak belediyelerin çocuk bakım hizmetleri sunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla taraflar arasında bir iş birliği çerçevesi oluşturuyoruz. Kadın istihdamıyla ilgili ortaya konan tüm çalışmalar bize gösteriyor ki kadın istihdamında kadınlar ve erkekler arasında hem sayısal hem de koşullar bakımından eşitsizliklerin arkasında yatan temel etmenlerden bir tanesi çocuk bakımına ilişkin rol ve sorumluluklar.” dedi. Kadınların istihdamına ilişkin yaşanan sorunlara değinen Özcan, bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve erişilebilir olması için yapılacak çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çocuk Bakımı ve Eğitimi Hizmetlerine Yönelik Protokol İmzalandıÇocuk Bakımı ve Eğitimi Hizmetlerine Yönelik Protokol İmzalandıÇocuk Bakımı ve Eğitimi Hizmetlerine Yönelik Protokol İmzalandıÇocuk Bakımı ve Eğitimi Hizmetlerine Yönelik Protokol İmzalandı