TBB'nin Girişimleriyle İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik

Türkiye Belediyeler Birliğinin de girişimleri ve katkısıyla hazırlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, belediyelerde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması çalışmaları çerçevesinde önemli değişiklikler içeriyor. Belediyeleri haciz baskısı altına alan kamulaştırmasız el atmalardan kaynaklanan sorun TBB'nin girişimleri ve TBMM üyelerinin kabulü ile çözüldü.

Bundan böyle kamulaştırmasız el atmalardan kaynaklanan ilamlar kesinleşmeden icraya konulamayacak.

Yapılan değişikliklere göre;

  • Tapu Müdürlükleri tarafından tahsil edilen cins tashihi harcı yapı kullanma izni harcı ile birlikte tahsil edilecek, harç aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığına belediye tarafından ödenecek.
  • Cins değişikliği ilgili belediye tarafından tapu idaresine bildirilecek ve tapu idareleri işlemi bu bildirim üzerinden yapacak.
  • Tapu devrinde "Emlak vergisi borcu yoktur" belgesi istenmeyecek, tapu idareleri ilgili belediyeden kendisi sorgulayarak işlem yapacak.
  • İnşaat ruhsatı verilirken su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli hesaplanarak tek seferde tahsil edilecek.
TBB'nin Girişimleriyle İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik