Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities)

21-23 Mart 2017 tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Tarım Şehirleri Konferansı’nda doğan fikir doğrultusunda 24 Haziran 2019 tarihinde kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, tarım sektöründe geniş yer eden şehirlerin bir araya geldiği bir Birliktir. Türkiye’de kurucu 13 Büyükşehir Belediyesi (Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa) yanında Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ve Ukrayna belediyelerinden de üyelerin olduğu Birlik, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve sağlıklı toplum konularında çalışmalarını yürütmektedir.

 

Birlik, su yönetimi, iklim değişikliği, kuraklık ve sıfır atık konularında farkındalık yaratmak üzere çalışmalarda bulunmaktadır. Bunun yanında Birlik tarımda gerçekleşen iyi uygulamaların üye ülkelerin belediyelerine transfer edilmesini; teknolojik gelişmelerin paylaşılmasını ve belediyeler arası aktarımla kapasite gelişimini amaçlamaktadır.

 

Konya merkezli Birliğe üye olunmasıyla tarım, gıda güvenliği ve lojistik konularında iş birliği faaliyetlerinin artırılabileceği; belediyeler arası iyi uygulamalarım aktarımının kolaylaşabileceği ve birlik üyesi ülke ve belediyelerle ortak projeler geliştirilmesi beklendiğinden, söz konusu Birliğe üye olunması Türkiye Belediyeler Birliği tarafından desteklenmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için: agricities.com