Ufuk Avrupa EIT Girişimcilik Çağrıları

Kentsel Ulaşım, 2020 yılında beklenmedik ve önemli değişiklikler yaşamıştır. COVID-19 salgını ülkeleri ve şehirleri derinden etkileyerek bireysel ve toplumsal kargaşaya neden olmuştur. Yoğunluk ve yakınlık kavramları; şehirleri toplumun ekonomik, kültürel, düşünsel, politik ve yenilikçi etmenleri yaparken, aynı iki unsur yeni ve ölümcül bir tehdit ortaya çıktığında ise toplumun en zayıf noktaları olmuştur. Bu nedenle AB, Girişimcilik Programı 2022 dâhilinde Kentsel Zorluk Alanlarına odaklanan için bir çağrı başlatıyor. 

 

Ufuk Avrupa kapsamındaki Girişimcilik Programının genel amacı; vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek için yenilikçi fikirler bulmak ve bu fikirlerin uygulanabilirliğini gerçek hayatta sınayarak Avrupa  şehirlerinin karşılaştığı zorlukları çözmektir. Girişimcilik Programı; 2022 İş Planı dâhilinde, Hızlandırıcı Programlar (Accelerator Programmes) ve KOBİ Merkezi (SME Hub) altında içerik, biçim ve iş modellerini devam ettirip geliştirecek eylemleri kabul edecektir. 

 

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

 

Bu çağrı için azami bütçe 2,1 milyon avro ‘dur. Bu miktar, aşağıdaki iki alan arasında bölünecektir:

  • Hızlandırıcı Programlar (Accelerator) program başına - 250.000 ila 350.000 avro arası
  • KOBİ Merkezi (SME Hub)- 250.000 ila 350.000 avro arası

Hibe programı başvuruları için son tarih 18 Mayıs 2021  olup ayrıntılı bilgi ve başvuru için;

 

https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html

 

https://www.eiturbanmobility.eu/business-creation-call-for-proposals-2022/

 

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncptransport@tubitak.gov.tr