Avrupa Kutup Bilimleri Haftası 2020

 

Avrupa Kutup Bilimleri Haftasının 26-30 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Kutup bölgelerinin iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgeler olması ve bu durumun birçok bölgenin doğal ekosistemleri üzerinde de önemli değişikliklere neden olacağı gerçeğinden yola çıkarak, Avrupa Komisyonu (Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü) ve Avrupa Uzay Ajansı konu hakkında birlikte çalışmaya başlamıştır. Bu işbirliğinin ilk sonuçlarından biri olan bu etkinliğin temel amacı da, Avrupa Kutup bilim topluluğunu bir araya getirmek ve Kutup Bilimi için Avrupa işbirliğini güçlendirmektir.

 

Kutuplar üzerine çalışan tüm araştırmacılara ve öğrencilere, iklim bilimcilere, endüstri temsilcilerine, politika yapıcılara, yerel toplulukların temsilcilerine ve bilgi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen tüm paydaşlara açık olan etkinlik, çevrimiçi olarak gerçekleşecek ve farklı oturum türlerinden oluşacaktır.

 

Avrupa Kutup Bilimleri Haftası hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt için: http://eo4polar.esa.int/