5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2020)

5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2020), 24-25 Eylül 2020 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Vakfı, ÇEKUD ve Akademik Platform tarafından Zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Sempozyumun ana teması “Şehirleşme, Göç ve Çevre Etkileşimi” olarak belirlenmiştir. Son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan şehirleşmenin, göç olaylarının da etkisiyle toplumun sosyal ve fiziki çevresi üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Sempozyumda bu konunun derinlemesine tartışılması ve karar vericilere bilimsel çıktıların aktarılabilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında sempozyumda; oturum ve panellerle günümüzün önemli çevresel problemlerinin teknik ve ahlaki çözümlemelerine de yer verilecektir. Sempozyumla ilgili daha detaylı bilgiye http://www.i-sem.info adresinden ulaşabilmektedir. Sempozyuma dinleyici olarak katılım ücretsiz olup sempozyum web adresindeki kayıt sayfasında bulunan dinleyici formunu doldurarak sempozyuma katılım sağlanabilinecektir.

 

Sempozyum Programı

 

Panel Programı