Çalışma Komisyonları Doktoralı Personel Bilgi Formu

Birliğimiz, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20’nci maddesine göre bütün belediyelerin doğal üye olduğu tek yerel yönetim birliğidir. Birliğimizin görevleri arasında; belediyeleri temsil etmek ve menfaatlerini korumak, belediyelerle ilgili mevzuat hazırlıklarında görüş bildirmek, uygulamadaki sorunları tespit etmek ve öneriler geliştirmek, belediyelerin eğitim ihtiyacını karşılamak, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını sağlamak yer almaktadır.

Belediyenize yazmış olduğumuz 07/08/2020 tarihli ve E.28983 sayılı yazıyla, belediye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve belediyeciliğin geliştirilmesini sağlamak adına Birliğimizce yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere doktora programını bitirmiş personelin bilgisi istenmiş ve bu kapsamda bilgileriniz tarafımıza iletilmiştir.

Birliğimiz bünyesinde ekli listede de belirtiğimiz 22 farklı konuda kurulan çalışma komisyonlarımızda belediyelerin faaliyet alanlarına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Doktora yaptığınız alan ile ilgisi olabilecek komisyonun raporlama süreçlerine vereceğiniz destek Birliğimiz ve belediyeler adına önem arz etmekte olup yer almak istediğiniz iki komisyonu en geç 16 Eylül 2020 tarihine kadar  https://www.tbb.gov.tr/ adresimizin duyurular bölümünden “Çalışma Komisyonları Doktoralı Personel Bilgi Formu”na giriş yaparak tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.

İlginiz için teşekkür eder, gerek belediyecilik hayatınızda, gerekse akademik faaliyetlerinizde başarılar dileriz. 

“Çalışma Komisyonları Doktoralı Personel Bilgi Formu” için tıklayınız.