UCLG Canlı Öğrenme Serisi: COVİD-19 ve Yerel Yönetim Birliklerinin Rolü

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), Metropolis ve UN-Habitat Canlı Öğrenme Serisini başlatarak yerel ve bölgesel yönetimlere salgına karşı geliştirdikleri önlemleri ve tecrübelerini paylaşma olanağı sağlamaktadır. 

 

9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen Canlı Öğrenme oturumunda yerel ve bölgesel yönetim birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler bir araya gelerek üyelerine sundukları hizmetlere, hükümet ile üyeleri arasında oluşturulan iletişim ağına ve üyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımına ilişkin tartışma yürütmüşlerdir. Oturumda, Utrecht Belediye Başkanı ve Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) Başkanı Jan Van Zanen demokratik süreçleri canlı tutmanın önemine ve Hollanda Belediyeler Birliği'nin (VNG) salgın süresince yerel ve ulusal düzey arasındaki kilit iletişim ağı rolüne vurgu yapmıştır.

 

Tartışmada, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanarak garanti altına alınmasında, devletin diğer kurumları ile yerel yönetimler arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyon, çözülmesi gereken kritik bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle daha küçük belediyelerde, bilgi paylaşımını sağlamak ve sıkça sorulan sorulara cevap vermek amacıyla çevrimiçi platformların geliştirildiği ifade edilmiştir.

 

Türkiye Belediyeler Birliği, Fransa Kentler Birliği, Endonezya Belediyeler Birliği ve İtalya Kentler ve Avrupa Bölgeler Birliğinin katıldığı interaktif diyalog oturumunda zorluklar ve öncelikler ele alınırken özellikle kriz sonrasında fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için neler yapılabileceği tartışılmıştır.

 

 Son olarak, dünya genelinde belediyelerin finansman sistemlerinin fizibilitesi olağan gelirleri olmadan, kısıtlı kaynaklar ile kamu hizmeti sağladığı bu durumun ise yerel yönetim birlikleri tarafından acilen ulusal ve bölgesel yönetimlerin dikkatine sunulması gerektiği ifade edilmiştir.

 

https://unhabitat.org/local-government-associations-multiplying-and-upscaling-of-measures