CEMR Şehirler herkesin güvenli bir şekilde nasıl #EvdeKal'masını sağlayabilir?

 

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan yetereli konut hakkı bildirgesi İnsan Hakları Bildirgesinin bir ek protokolü haline gelirken dünyanın farklı coğrafyalarında halen konutlaşma bir sorundur. Konut sorunu COVID-19’un yayılmasına sebep olan önemli bir faktördür.

UCLG, konutlaşma deneyimlerini ve iyi uygulamalarını paylaşmak üzere belediye ve bölge yöneticilerinin katıldığı bir toplantısı düzenledi.

 

1 Nisan Çarşamba günü yapılan toplantı sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak sanal ortamda gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından 250 şehir, bölgesel ve yerel yönetim ve yerel yönetim birlikleri ile STK temsilcilerini bir araya getiren çevirimiçi etkinlikte herkesin güvenli bir şekilde #EvdeKalması konusunda karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri tartışıldı.

 

Tahliyelerin önlenmesi

Toplantıda BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif virüsün yayılmaması konusunda şehirler önemli rol üstlendiğini belirtti. Afrika, Avrupa ve Latin Amerika şehirlerinden toplantıya katılan belediye başkanları, şehirlerin karşılaştığı çeşitli zorlukları ve iyi uygulamaları tartıştılar.

 

Belediyelerin, STK’lar ya da gayrimenkul sektörü ortaklığında dezavantajlı bireyelerin konut sorunu için ortak çalışılabilineceği belirtildi. Toplantıda Afrika'daki şehirlerin kendilerine has koşullar nedeniyle belirli zorluklarla karşı karşıya oldukları ortaya konuldu. Afrika’da birçok insanın yaşadığı küçük evlerin virüsün yaygınlaştırılmasına etken olacağı ve birçok evde buz dolabı olmadığı için gıda stoğu yapılamadığı belirtildi.

 

https://ccre.org/en/actualites/view/4001