CEMR Koronavirüsle Mücadelede Kullanılacak Yatırımlara İlişkin Öneriler

Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgınının etkisini hafifletmek için önemli bir finansal önlem seti sundu: Koronavirüsle Mücadele Yatırım Girişimleri (CRII ve CRII +). Geliştirilen finansal girişim seti ile uyum fonlarından faydalanarak AB üye devletlerin kentlerinin koronavirüsle mücadelesine katkıda bulunulması düşünülmektedir.

 

CRII girişimleri, Üye Devletlerin tıbbi malzeme satın almak için uyum fonlarını kullanmalarına ve krizden en çok etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmeler ile işçilere yapılacak ekonomik ve sosyal desteklerin finansmanını da sağlayacak şekilde daha fazla  esneklik getirmektedir.  

 

CEMR Başkanı Stefano Bonaccini, Avrupa Komisyonu'na bu girişimlerin Avrupa topraklarında uygulanmasına ilşkin önerileri özetleyen bir mektup gönderdi. Bonaccini mektubunda, yönetim otoritelerinin CRII girişimi ile açılan yeni tedbirleri ve harcama olanaklarını hızlı ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için denetim ve kontrol kurallarının büyük ölçüde gevşetilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca Avrupa Komisyonunun, özellikle yerel ve bölgesel yönetimlerin desteklemesi için programlar oluşturmasını önerdi.

 

https://ccre.org/en/actualites/view/4009