BM Genel Sekreteri: Korona Virüsü Sona Erdiğinde Daha İyi Bir Dünya Bizi Bekliyor Olmalı

Dünya ancak bir araya gelirse Covid-19 salgını ve onun yıkıcı sonuçlarını bertaraf edebilir. Ancak karşılaştığımız ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bu duruma karşı, koordinasyon halinde, eşgüdümlü küresel bir eylemi faaliyete geçirmekten hala çok uzaktayız.

 

Hastalığın başlangıçta 100.000 kişiye bulaşması 67 gün sürmüştür. Enfeksiyon eğrisinin ters yönde ilerlemesi için daha sıkı önlemler alınmalıdır. En kötü senaryoya hazırlanıp, bunu engellemek için elimizden gelenin en iyisi yapılmalıdır. Bunun için ise bilim, dayanışma ve akıllı politikalara dayanan üç maddelik bir eylem çağrısı şu şekilde olmalıdır; 

 

Birincisi, Korona virüsünün yayılması engellenmelidir. İnsanlar arası teması önleyici ve hareketi kısıtlayıcı tedbirler yanında ilk müdahaleyi yapan kişilerin de güvenini sağlamak adına, karantina altında, izleme süreci ve erken test uygulamalarının dahil edildiği sert önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu Birleşmiş Milletler ailesinin bir üyesi olan Dünya Sağlık Örgütü tarafından işbirliğine dayalı bir yöntemle yönlendirilmelidir.

 

İkincisi, krizin yıkıcı sosyal ve ekonomik boyutlarıyla başa çıkmaktır. Elbette tüm insanlık için bu virüsle savaşmalıyız; özellikle de en çok etkilenen; kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve düşük ücretli çalışanlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kayıt dışı sektör ve savunmasız gruplara odaklanarak mücadele vermeliyiz. Özel çekme haklarının verilmesi ve diğer uluslar arası finansal kurumların, ihtiyacı olan ülkelere bu kaynakları aktarabilmesinin yolunun açılmasını sağlamalı, IMF'nin kapasitesini artırarak gelişmekte olan ülkeler için mevcut kaynakları büyük ölçüde artırmalıyız. Merkez bankaları arasında eşgüdümlü takaslar ile de gelişmekte olan ekonomilere likidite getirmesi sağlanabilir. 2020 yılındaki faiz ödemelerinden derhal feragat edilerek borç azaltma da bir öncelik olmalıdır.

 

Üçüncü olarak; her şey sona erdikten sonra daha iyi bir sistem oluşturulmalıdır. Bu pandemi, sağlık sistemlerindeki, sosyal korumalardaki ve kamu hizmetlerindeki eksiklikler için ödediğimiz bedeli bize en açık şekilde hatırlatmıştır.

 

Şimdi muhtemel pandemiler, iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklar karşısında daha dirençli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etme çabalarımızı iki katına çıkarma zamanıdır. İyileşme farklı bir ekonomiye yol açmalıdır.

 

https://unhabitat.org/un-secretary-general-recovery-from-the-coronavirus-crisis-must-lead-to-a-better-world