Yüksek Lisans Programları

12/08/2022

Ülkemizdeki tüm belediyelerin doğal üyesi olduğu tek yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliğinin öncelikli görev ve yetkileri arasında, belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin gelişmesine yardımcı olacak konularda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve odaları ile benzeri uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri yürütmek de yer almaktadır.

Türkiye Belediyeler Birliği, bu kapsamda, 2010 yılından bu yana belediyelerin hizmet alanlarındaki gelişmeleri ve yeni uygulamaları yerel yönetim çalışanlarına aktarmak, uluslararası standartları yakalamak ve belediye hizmetlerinde kalitenin artırılmasını sağlamak amacıyla üniversiteler ile işbirliği protokolleri imzalamıştır. Belediyelerin hizmet alanları ile örtüşen lisansüstü eğitim programları, söz konusu işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülmektedir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle işbirliği protokolleri yürürlükte olan programlar;

 

·         Marmara Üniversitesi, “İstanbul Araştırmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” ile “Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans”  Programları

 

·         İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kentsel Sistemler Ve Ulaştırma Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

·         Sakarya Üniversitesi,  Mahalli İdareler ve Şehircilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

·         Ankara Üniversitesi,  Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı ve Anabilim dalına bağlı Arazi Yönetimi ve Politikası programları