Fikir ve Proje Uygulama Yarışmaları

14/07/2021

Türkiye Belediyeler Birliği’nin görev ve yetkileri arasında, belediyelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında projeler yürütmek veya destek vermek; belediyeciliğin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak; bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek yer almaktadır. Bu görevler doğrultusunda, uluslararası kuruluşların ve merkezi yönetimin öne çıkardığı konularda belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla farklı konularda Birliğimizce fikir ve proje uygulama yarışmaları tertip edilmektedir.