Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA)

13/07/2021

UCLG Dünya Teşkilatı’nın 8 bölge teşkilatından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), faaliyetlerini İstanbul’daki merkezinden sürdürmektedir.

UCLG-MEWA’nın Afganistan, Bahreyn, Filistin, Irak, İran, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye’den toplam 100’ün üzerinde yerel yönetimler, ulusal birlikler ve uluslararası yerel yönetim kuruluşlarından oluşan üyesi bulunmaktadır. MEWA bölgedeki kentlere ve yerel yönetimlere yönelik faaliyetlerini, demokrasi, insan hakları, özerk yerel yönetim, uluslararası dayanışma, hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma esaslarına dayanarak yürütmektedir.

UCLG-MEWA’nın resmi web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.