Komisyonlar

14/07/2021

Mevcut ve öneri mevzuatın değerlendirilerek görüş oluşturulması, uzmanlık alanında araştırma, inceleme ve raporlama çalışmaları yapılması, teknolojik gelişmelerin, yurt içi ve yurt dışındaki iyi uygulama örneklerinin takip edilmesi ve belediyelerde yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yürütmek amacıyla; 04/07/2019 tarihli Başkanlık Olur’u ile Birliğimiz bünyesinde ‘Türkiye Belediyeler Birliği Çalışma Komisyonları’ oluşturulmuştur.