Kampanya

02/09/2021

“Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık”

Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle ülkemizde gıda kayıpları ve israfıyla mücadele amacıyla 20 Mayıs 2020 tarihinde “GIDANI KORU-SOFRANA SAHİP ÇIK” kampanyası başlatmış ve “Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” nın tanıtımını yapmıştır.

Eylem Planında; topluma yönelik farkındalık çalışmaları yapılması, gıda bankacılığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, gıda kayıplarının ve israfının azaltılması için geri dönüşüm ya da alternatif kullanımların yaygınlaştırılması başlıklarında Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte belediyelerimizi 6’sı doğrudan ve 27’si ise dolaylı olarak ilgilendiren 33 eylem yer almaktadır.

Gıda kaybı, gıdanın nihai ürün aşamasına gelmeden önceki tedarik zinciri işlemleri sırasında dökülen, bozulan veya başka şekilde kaybolan veya kalite ve değerin azalmasına neden olan gıdaları ifade eder. Gıda kaybı genellikle gıda tedarik zincirindeki üretim, hasat sonrası, işleme ve dağıtım aşamalarında meydana gelir. Gıda israfı ise tüketim aşamasındaki yanlış davranışlardan meydana gelmektedir. Örnek olarak görsel değeri düşük olan tarımsal gıdaların ekonomiye kazandırılmadan ayrıştırılması ve ziyan edilmesi; tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan veya geçmiş olan gıdaların ziyan edilmesi; sofralarda artan gıdaların çöpe atılması gibi hatalı davranışlar sonucunda büyük ölçüde bir ekonomik değer kaybı yaşanmaktadır.

Gıda israfının önlenmesi halinde ülkemizde önemli bir ekonomik gelir kaybının da önüne geçilebilecektir. Şayet gıda israfının %2’si engellenebilirse 360.000 ailenin 1 yıllık geçim giderleri de karşılanabilmektedir.  

 

Türkiye Belediyeler Birliği ve Belediyelerimizin Rolü

8 Temmuz 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma ŞAHİN ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Dr. Viorel Gutu’nun katılımlarıyla gerçekleşen çevrimiçi toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği ve belediyelerimiz projenin temel paydaşlarından olduğu vurgulanmıştır.

Belediyelerimizin halka en yakın hizmet veren kuruluşlar olarak kampanyaya aktif destek vermeleri hem ülke ekonomisine hem de dünya genelinde gıda kaybının önlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Belediyelerimizin hizmet binalarında, halka açık mekânlarda, başta hal ve pazar yerleri olmak üzere, restoranlar, marketler ve kamusal alanlarda vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları yapmaları, Projenin paydaşları olarak gıda israfını önlemede örmek olmaları Projenin başarısına katkı sağlayacaktır.

Tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanılacak görsel ve broşürler aşağıdaki linklerde bulunan dosyalarda mevcuttur.

 

Belediyeler için Kampanya Tanıtım Kiti

Kampanya Broşürü