II. Sıfır Atık ve Belediyeler Kongresi Düzenlendi

17/01/2022

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongresi, belediye başkanları, sıfır atık konusunda çalışan belediye personelleri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 

Enerji Verimliliği Haftası ile aynı döneme denk gelmesi sebebiyle kongre kapsamında düzenlenen oturumlarda yerel yönetimlerde atık yönetimi konularının yanı sıra atıklardan enerji üretilmesi ve enerji verimliliği gibi konular da ele alındı.

Farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin önemine değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, TBB’ye etkinliği düzenlediği için teşekkür etti. İnsan ve çevre ilişkisinin tarihsel sürecinden bahseden Akdeniz, günümüzde dünyada yaşayan nüfusun artması, sanayinin çok fazla gelişmiş olması ve ortaya çıkan çeşitli atık türleri nedeniyle doğal dengenin sağlanamadığının altını çizerek değerlerin çok üzerine çıkıldığı için oluşan bu kirliliğin çevrenin kalitesini büyük oranda etkilediğini söyledi.  Akdeniz, atık yönetimiyle ilgili mevzuat düzenlemelerini anlatarak “Son yıllarda yapılan çalışmalarla atıkların yüzde 75’inden fazlasını geri kazanabileceğimizi görüyoruz. Yüzde 20-23 civarında plastik, cam, kâğıt, metal gibi atıklar var. Yüzde 55 civarında da organik atıklar var. Bunlar kolaylıkla geri kazanabileceğimiz atıklar.” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım ise TBB olarak belediyelerin kurumsal kapasitelerini artırmayı, iklim değişikliğiyle mücadelede daha dirençli hale gelmelerini sağlamayı, yeşil şehir ve sıfır atık uygulamalarında belediyelerin kurumsal kapasitelerini artırarak çeşitli motivasyon kaynaklarıyla proje üretmelerine destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Dünya Bankası verilerine göre evsel atıkların 2,2 milyar tonu bulduğunu ifade eden Yıldırım “Bu rakam kişi başına 300 kilograma yaklaşıyor. Ülkemizde de ciddi bir attık üretimi var. Burada atık bertarafı ve geri dönüşümlerinin artırılması hem çevreye, enerjiye hem döngüsel ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden bunlarda birinci cephede yer alan belediyelerimize de büyük rol düşüyor.” dedi.

Toplantının ana tema konuşması “Türkiye’de Sıfır Atık Uygulaması ve Yeşil Dönüşüm” başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu tarafından yapıldı. Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci’nin moderatörlüğünü üstlendiği ilk panelde; “Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi”, “Türkiye’de ve Dünya’da Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomiye Genel Bakış”, “Sıfır Atık Mevzuatı”, “İlçe Belediyelerinde Sıfır Atık Uygulaması”, “Elektrikli ve Elektronik Eşya Atıklarının Yönetimi” “ Türkiye Sıfır Atık ve Toplumsal Algı” konu başlıkları ele alındı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa İlbaş’ın yaptığı ikinci panelde; “Atıktan Enerji Üretimi” “Enerji Sektörüne Genel Bakış” “Biyoyakıt Uygulamaları” “Atıkların Termal Kurutulması” ve “Biyogaz Uygulamaları” tartışıldı.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım moderatörlüğünde yapılan son panelde ise; “Enerji Verimliliği İçin Alternatifler”, “ Enerji Verimliliği ve Uygulamaları”, “Ulaşımda Elektrikli Araçlar ve Çevreye Etkileri”, “ İçmesuyu Hatlarında Enerji Verimliliği ve SCADA Sistemleri” ile “Enerji Yatırımlarının Finansmanı” başlıklı konular geniş bir yelpazede değerlendirildi.

Kongrenin tekrarını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.

İlk bölüm

İkinci bölüm

Fotoğraf Galerisi: